Текущи проекти

Проект Бизнес, основан на знания и иновации в земеделието и хранителната промишленост - Βu4Inno

Програма Interreg V-A Гърция - България

Партньори: Център за изследвания и технологии

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството

Изследователски отдел на Университета на Македония

www.bu4inno.eu

Общата цел на Bu4Inno е да разработи подобрена система за предприемаческа подкрепа за МСП в трансграничния район, свързани предимно със селскостопанския сектор и произвеждащи голямо разнообразие от стоки, като голяма част от населението е изцяло или частично ангажирано с тяхното производство.

Bu4Inno е иновативен проект, обединяващ инкубатори, научни изследвания, земеделски производители и предприятия от селскостопанския сектор, като по този начин цели да постигне утвърждаване на предприемаческия манталитет на земеделските производители и създаде нови бизнеси и малки агро-предприятия в региона, които да произвеждат и продават продукти с висока добавена стойност, разработени с иновативни средства, използвайки знанията от академичните среди и тясното сътрудничество с МСП в трансграничния регион.

Очаквани резултати: Основният резултат от проекта е разработването на устойчива система за подкрепа на бизнеса основан на знания и иновации в ТГ регион. 

 

Брошура

 

Видео

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)  чрез Програма за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“.

http://www.greece-bulgaria.eu

Още по проекта

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.