Текущи проекти

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Продължителност - 24 месеца. 

Общата цел на този проект е да се предоставят възможности на младежи изправени пред социално изключване поради безработица, да се подготвят да разгърнат своя потенциал и бъдат активни членове на обществото, като ги запознае с предимствата на социалното предприемачество.

ЦЕЛИ

- да се предоставят на младите социални предприемачи необходимите умения и компетенции за успех в съвременната конкурентна пазарна среда и увеличаване на положителното въздействие на бизнеса им върху обществото.
- да се развие транснационално сътрудничество в областта на социалното предприемачество чрез обмен на добри практики и опит между страните партньори
- да се представят концепцията и потенциалните ползи от социалното предприемачество за младежите, изправени пред социално изключване поради недостатъчно развити умения и безработица (NEETs)
- да се подобрят уменията и компетенциите на младите хора, които са необходими за успех в областта на социалното предприемачество
- да подобрят уменията на младежите, които намират извън системите на заетост, образование или обучение (NEETs) да използват интернет и социалните медии, за да популяризират бизнеса си онлайн
- да се подобрят комуникацията, взаимодействието, уменията за сътрудничество на участниците, особено в международна среда - да се подобрят езиковите умения на участниците
- да запознаят участниците с културата на други страни партньори
- засилване на чувството за принадлежност към европейска общност
- да се подобри ефективността на младежките работници при предоставянето на обучение и насоки на младежите, които намират извън системите на заетост, образование или обучение (NEETs) по отношение на необходимите умения, които трябва да притежават, за да се конкурират ефективно в бизнеса и заобикалящата среда

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: Младите хора, изложени на риск от социално изключване поради по-малко възможности и безработица.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
- Овластяване на младежите, които намират извън системите на заетост, образование или обучение (NEETs), изправени пред социално изключване поради безработица
- Подобрено разбиране на концепцията и предимствата на социалното предприемачество от младежите NEETs
- Подобрени умения и компетенции на младите NEETs, желаещи да проучат възможностите си в социалното предприемачество
- Представени на младите хора успешни примери и възможности в областта на социалното предприемачество чрез обмен на добри практики
- Усвоени умения на младежите за работа с интернет и социални медии, за популяризиране на бизнеса и въздействие
- По-добро разбиране на теми като маркетинг, бизнес планиране, оценка на пазара и социално предприемачество
- Подобрена умения на младежките работници да обучават и насърчават младите хора да стартират социално предприемачество
- Подобрено общуване, взаимодействие, сътрудничество и езикови умения на участниците
- Подобрени знания на участниците за различни културни среди
- Младите NEETs ще развият чувство за принадлежност към по-широка европейска общност
- 50 младежи NEETs и 15 преподаватели ще преминат обучение по време на проекта

Партньори:

  • MPIRMPAKOS D. & SIA O.E., Гърция
  • Cda College, Кипър
  • KLAIPEDOS VALSTYBINE KOLEGIJA, Литва
  • CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA ARAD, Румъния
  • Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, България

Въведение в социалното предприемачество - Обучение за младежи NEETs в Бизнес инкубатор - Гоце Делчев

Декември, 2019

 

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.