Екип

Едно от основните предимства на организацията е компетентния и мотивиран екип.

Екипът залага на инициативност, креативност, иновации и партньорство.

Организацията притежава капацитет и натрупан опит в: разработване и управление на европейски и международни проекти, бизнес консултиране на стартиращи и малки и средни предприятия, подкрепа и работа с млади предприемачи, изграждане на партньорства, консултиране по оперативните програми и НСРР, трансфер на знания, професионално обучение, информационно обслужване и др.

Персоналният опит на членовете на екипа е следния:

Образование: инженер по електроника и автоматизация от ВМЕИ (сега Технически университет), София и следдипломна квалификация от ИСК към УНСС, „Външна търговия и международен маркетинг“, с 15-годишен опит в разработване на стратегии за развитие; създаване и развитие на стартиращи фирми и МСП; разработване и управление на проекти за местно икономическо развитие, заетост и развитие на човешките ресурси; бизнес консултиране за стартиращи и МСП, проучвания и анализ, маркетинг, бизнес планиране, управление на микрофинансираща схема; изграждане и развитие на партньорства; обучения; сертифициран обучител от infoDev ( Програма за развитие на Световната банка) на програма за мениджмънт на бизнесинкубиране

Образование: магистър икономист ЮЗУ, бакалавър счетоводство и контрол УНСС, 12-годишен опит в разработване, оценка и мониторинг на бизнес планове, финансова документация, управление на бюджети по европейски проекти и за клиенти, счетоводна отчетност по проекти, финансов консултант на лизингова схема, бизнес консултиране, обучител по предприемачество и финанси и икономически дисциплини, преподавател по програма Започнете своя бизнес

Образование: икономист и учител по учебни икономически дисциплини от ЮЗУ, 10-годишен опит в разработване и мениджмънт на проекти, подготовка, организация, мониторинг на реализацията на проектни дейности, тръжни процедури, работа с местни инициативни групи, експерт анализ и развитие на човешки ресурси, сертификат от infoDev за менторство в бизнесинкубирането, разработване и предоставяне на обучения, дейности на центъра за професионално обучение към БИ-ГД, лицензиран от НАПОО, e-learning, преподавател Информационни и комуникационни технологии по програма Глобални библиотеки, Microsoft Office сертифициран тренер от Microsoft Academy Program, обучител по предприемачество, счетоводство, икономика, тренер CAD-системи в текстилния дизайн, обучител по ключови компетенции

Образование: Организация и управление на туристическото обслужване, Колеж по туризъм – Благоевград, Магистърска програма “Международен туризъм“, НБУ. 10-годишен опит в разработване на проекти и програми, мониториране и изпълнение на проектни дейности, администриране на проекти и програми, разработване и водене на обучения, e-learning, анализ и развитие на човешките ресурси, организация на събития и контакти с целеви групи и партньори, експертна работа в сектори текстил и облекло, тренер CAD-системи в текстилния дизайн , туризъм - разработване на трансгранични туристически пакети, атракции, и анимационни програми, анализ на маркетингово проучване на туристическите ресурси регион Гоце Делчев - Струмица, анализ на капацитета и потенциала на туризма в трансграничен регион Гевгелия - Гоце Делчев

Образование: магистър по математика от ЮЗУ, следдипломна квалификация учител по информатика от СУ, 15-годишен опит в разработване и реализация на ИТ концепциите на Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, мониторинг и изпъление на ИТ дейности по проекти, организация на трейнинги, семинари, квалификационни курсове, професионално обучение, организиране дейността на центъра за професионално обучение към БИ-ГД, лицензиран от НАПОО, разработване на учебни програми, водене на ИКТ обучения, създаване и поддръжка на бази данни, уеб-дизайн и поддръжка на фирмени и др. сайтове, разработка на сайтове за електронно обучение, поддръжка на офис техника и мрежа, подготовка на рекламни материали, графичен дизайн, Microsoft Office сертифициран тренер от ICT, преподавател по програма Започнете своя бизнес

 

БИ-ГД привлича и си сътрудничи с външни експерти и партньорски организации и структури от България и чужбина. 

Галерия - за нас

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.