Текущи проекти

Продължителност - 24 месеца. 

Общата цел на този проект е да се предоставят възможности на младежи изправени пред социално изключване поради безработица, да се подготвят да разгърнат своя потенциал и бъдат активни членове на обществото, като ги запознае с предимствата на социалното предприемачество.

Програма Interreg V-A Гърция - България

Партньори: Център за изследвания и технологии

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството

Изследователски отдел на Университета на Македония

www.bu4inno.eu

Общата цел на Bu4Inno е да разработи подобрена система за предприемаческа подкрепа за МСП в трансграничния район, свързани предимно със селскостопанския сектор и произвеждащи голямо разнообразие от стоки, като голяма част от населението е изцяло или частично ангажирано с тяхното производство.

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.