Изпълнени проекти

Проект "Преодоляване на пропастта" - Bridging the Gap

Проект "Преодоляване на пропастта"

Bridging the Gap по програма Трансфер на иновации на Леонардо Да Винчи

 

уеб-сайт: www.btgap.eu 

 

Водещ партньор: Bridging To The Furture(UK)BTF ,

Партньори:

 • Merseyside Expanding Horisons(UK),
 • Academy of Entrepreneurship (AKEP)
 • BUSINESS DEVELOPMENT FRIESLAND (NE) Business Development Friesland (BDF)
 • EVERIS (ES)
 • Бизнес инкубатор - Гоце Делчев

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Стратегическата цел на проекта «Преодоляване на пропастта» е да се разпространи модела “Свързване”, така че да е използваем и достъпен в целия ЕС. Затова целта е да се разработи, предостави и оцени пилотна програма, която да даде възможност да се разберат предизвикателствата на трансфериране на модела “Свързване”

Дейности по проекта

РП 1 - Управление на консорциума

Целта на РП1 е:

 • Да осигури стратегическия и оперативен успех на проекта
 • Да гарантира, че всички партньори работят ефективно заедно и че те се придържат стриктно към плановете и целите на проекта
 • Да гарантира, че партньорството произвежда възможно най-високо качество на трансфера на иновации

РП 2 - Анализ на нуждите и оценка

 • Целта на РП 2 е да се разберат напълно характеристиките и разнообразието на микро-предприемаческата екосистема на територията на ЕС като основа за трансфера на иновация и как тя трябва да бъде адаптирана, за да отговори на нуждите, установени в анализа.

РП 3 - Подготовка, Приспособяване и Трансфер

 • Целта на РП 3 е да създаде финални продукти (DVD, помагало и ръководство «Стъпка по стъпка») на проекта «Преодоляване на пропастта».

РП 4 - Пилотен проект и тестване

 • Целта на РП 4 е успешно да тества и приложи пилотна фаза на модела „Свързване – Европа“. Пакетът е предназначен да гарантира, че адаптираните и трансферирани продукти напълно отговарят на нуждите на бизнес инкубатори, обучители в професионално обучение и образование (ПОО), учащите и бизнеса.

РП 5 - Управление на качеството и оценяване

 • РП 5 има за цел да гарантира качеството на всеки етап от проекта, както и да направи оценка на развитието на проекта и напредъка му към постигане на целите. РП 5 ще гарантира, че качеството е вплетено в работните процеси: това означава, че измерението отгоре-надолу по отношение на формулирането на общите процедури и цели за качество се добавя към подхода отдолу-нагоре.

РП 6 - Разпространение и използване

 • Целта на РП 6 е да създаде добра информираност за резултатите на проекта на европейско равнище , за да се постигне умножаване на въздействието и последваща експлоатация на крайните продукти

 Ползите от проекта:

 • Създадени и подкрепени предприемачи
 • Фокусиране върху личните качества на предприемача
 • Използват се само практически научени уроци
 • Бизнес идеята е на второ място след личните качества

 

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.