Архив Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
новини
услуги
обучение
лизингова схема
проекти
фирми наематели
проект JOBS
регион Гоце Делчев
сродни организации
екипа
за контакти

 


 

 

 

 

Към новата версия на сайта www.bi-gd.org


:: проект "Нови възможности за заетост и партньорство в пограничен регион Места" ::


Проект "Нови възможности за заетост и партньорство в пограничен регион Места" цели подобряване професионалните умения на млади специалисти с висше образование чрез нови знания и практически умения и придобиване на нова квалификация за успешна реализация на пазара на труда; изграждане на капацитет за разработване и управление на проекти по Структурните фондове на ЕС в регион Места и подготовка за изграждане на устойчиви публично-частни партньорства, които да определят приоритетите и основните проблеми на общините и разработват ефективни проекти за по-добро икономическо развитие и качество на живот с привличане на местни, национални и европейски средства.

Проектът е финансиран по програма ФАР - ТГС България - Гърция и се изпълнява от Бизнес инкубатор - Гоце Делчев в партньорство с Местна агенция за икономическо развитие - Разлог и Търговско промишлена палата - Драма, Гърция.

Целевата група на проекта са безработни специалисти с висше образование, регистрирани в дирекция Бюро по труда в Гоце Делчев и Разлог - младежи до 29 години както и млади специалисти от общинските администрации на регион Места.

Бенефициентите по проекта бяха обучени и получиха III степен професионална квалификация по професия Икономист Мениджър. Програмата на обучение включваше бизнес комуникации, маркетинг, миниджмънт и финанси, разработване и управление на проекти, оперативни програми, усвояване на опита на Гърция и Шотландия, изграждане на партньорства компютърни и презентационни умения, чуждоезиково обучение. Специално внимание бе отделено на разработване на проектни предложения. Разработиха 8 общински проектни предложения, които представят пред общините, обществени и бизнес организации и медии, с предложения за разрешаването на конкретни местни проблеми и за оползотворяване на потенциала за развитие на региона. Проектите са в различни сфери - инфраструктура, социални услуги, алтернативно земеделие, развитие на човешките ресурси.

Бе организиран форум за представяне на проучването на опита на Гърция в усвояване на европейски фондове и успешни проекти. Проучването бе направено по време на практическия едномесечен стаж в Търговско-промишлената палата в Драма на трима от най-добре представителите се курсисти.

Резултати:

- 15 безработни с висше образование и 5 общински специалисти включени в курсовете за обучение
- проведено обучение в 960 часа за придобиване на професионална квалификация Икономист - мениджър
- 90% завършват пълния курс на обучение
- 3 обучаеми успешно завършват практическо обучение в Гърция и разработват и представят проучване "Гръцкия опит - как да усвоим добрите практики и избегнем лошия пример"
- разработени са 14 проектни концепции
- разработените 7 общински проектни предложения
- 50% от завършилите обучението са започнали работа въз основа на получената квалификация до приключване на проекта.

 

 

 

 

І  Нагоре  І
   
   
designed by: BIGD web master 2000 - 2009©