Текущи проекти

Проект „Мрежа за творческо предприемачество“

INTERREG - ИПА Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония

Проект № CB006.1.31.050  

Партньори по проекта:

Фондация за развитие на малкия и среден бизнес – Струмица и

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев

 

Цел на проекта е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на регионалния бизнес чрез стимулиране на креативността сред младежи и читалища; да изгради капацитет у  креативни предприемачи за разработване на креативни продукти и услуги; да създава предприемачески умения и нагласа и да насърчи изграждането на мрежа за креативно предприемачество

За да засили трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона  за съвместно справяне с общите предизвикателства и развие неоползотворен потенциал,  проектът формира среда, която да отключи творчеството, особено сред младите хора,  разработва  инструменти като мобилни креативни работилници в местните общности и насърчава предприемачески умения за развитие на творчески индустрии.

 

Основни дейности:

 • Избор на участници от българска и македонска страна – хора с креативни идеи, местни лидери в творчески дейности от местните читалища и младежи от професионалните гимназии и университети ще бъдат подбрани като участници и обучители в проекта;
 • Създаване на 6 мобилни работилници – 3 в България (за създаване на филми и промоционални клипове, приложни изкуства и занаяти, музикална и звукозаписна работилница) и 3 в Македония (за карнавални маски и костюми, филми и промоционални клипове и приложни изкуства и занаяти)
 • Креативен Форум в Струмица за 40 участници - за генериране на творчески идеи и работа в мрежа и сътрудничество;
 • Изграждане на капацитет за творчески идеи и предприемачество - обучение за обучители "Развитие на творчески продукти" и креативни обучения по създаване на кратки филми и клипове, музикални продукти, мобилни обучения по изкуства и занаяти, по маски и костюми и обучения по креативно предприемачество и възможности за финансиране на творчески бизнес;
 • Креативен панаир в област Благоевград с най-активните 40 участници от творческите работилници; 
 • Интензивно обучение в страна от ЕС - работно посещение и обмен на добри практики;
 • Трансгранично изложение "Творчество и предприемачество“ в Струмица за представяне на резултатите и разработените креативни продукти.

Очаквани резултати:

 • Създадени 6 мобилни креативни работилници
 • Обучени:  10 български и 10 македонски местни обучители за лидери на мобилните креативни работилници; 10 от българска и 10 от македонска страна креативни хора с умения и знания за разработване на филми и клипове; по 10 от българска и 10 от македонска страна креативни хора с умения и знания за създаване на музикални продукти, 20 от българска и 20 от македонска страна креативни хора с умения и знания за творчески продукти; 10 македонски креативни участници с умения и знания за правене на маски и костюми; по 15 от българска и от македонска страна с познания за творческо предприемачество и възможности за финансиране на креативна бизнес идея
 • Създадени съвместен филм за трансграничния регион и 8 кратки филми / клипове; 8 музикални продукта; 40 творчески продукти на изкуствата и занаятите, маски и костюми; 8  бизнес плана за работа на креативните работилници; селектирани 6 добри практики на ЕС, избрани от 20 участници в интензивно обучение, 20 доклада на участниците  за креативни бизнеси и творчески подходи, които да се адаптират в региона и общността
 • Трансгранично изложение "Творчество и предприемачество" за промотиране на всички продукти и резултати от проекта

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.