Новини

Интерактивна работилница „Предприемачество и дигитален маркетинг“

На 14 декември 2022 г. Бизнес инкубатор – Гоце Делчев проведе интерактивна работилница „Предприемачество и дигитален маркетинг“ в рамките на проект BU4Inno. Участваха младежи до 29 години от областите Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали. Целта на интерактивния семинар бе:

  • развитие и повишаване на предприемаческите умения и познания за дигитален маркетинг за храни, селско стопанство и нови технологии на млади хора до 29 години;
  • стимулиране на младите хора да използват дигитален маркетинг за изграждане на успешни стратегии за бизнес развитие;
  • вдъхновение за генериране на иновативни идеи в областта на храните, селското стопанство и новите технологии.

Участниците – млади хора от българската страна на трансграничния регион придобиха нови знания и умения за дигиталния маркетинг и ползите за предприемачите по иновативната методология „учене чрез правене“ и „учене чрез преживяване“, прилагайки дизайнерско мислене и активно включвайки всички участници за практически умения по предприемачество и дигитален маркетинг, групова работа, дискусии, екипни презентации на резултатите, обратна връзка и надграждане. Участниците работиха в 5 екипа и генерираха бизнес идеи, оценяваха ги заедно с обучителите и всеки отбор избра най-добрата си идея и я представи. Вдъхновени от успешната българска бизнес практика, младите участници научиха кои са най-продуктивните инструменти на дигиталния маркетинг за техните потенциални клиенти и имат за задача да използват знанията на практика и да направят собствена дигитална маркетингова промоция на своята бизнес идея. Семинарът им помогна да открият пътища за развитие, растеж, придобиване на нови знания и опит и нови възможности в различни области. Младежите са много доволни от получените знания и умения, методологията и творческата среда и са мотивирани да продължат работата си.

Семинарът е част от дейностите по проект „Бизнес на знания и иновации в земеделието и хранителната промишленост”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национални фондове на страните, участващи в Interreg V-A „Гърция - Програма за сътрудничество България 2014-2020 г.

Общата цел на Bu4Inno е да разработи подобрена система за подпомагане на предприемачеството за МСП в селското стопанство в трансграничния район, която е посветена предимно на селскостопанския сектор с голямо разнообразие от стоки, които се произвеждат, като същевременно голяма част от населението е изцяло или частично включено в тяхното производство. Bu4Inno е иновативен проект, обединяващ инкубатори, научни изследвания, фермери и предприятия от селскостопанския сектор, като по този начин цели да постигне укрепване на предприемаческия манталитет на фермерите и да създаде нови бизнеси и малки агропредприятия в региона за производство и продажба на продукти с висока добавена стойност, разработена с иновативни средства, използвайки знания от академичните среди и тясно сътрудничество с МСП в трансграничния регион.

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.