Избери тур по тематика
 
 
 
mesta-nestos.info е туристическа информационна система за регион Места - Нестос, обхващащ поречието на река Места в България и Гърция.
 
Тематични турове:
І І І І
 
Древни селища - легенди и предания
Древни селища: Филипи, Амфиполи - Гърция; Никополис ад Нестум, тракийски светилища в Родопите - България;
Традиции и бит
Тъкачество, медникарство, звънчарство, грънчарство;
Багри и мелодии
Етнография и фоклор - етнографски музеи
в Гоце Делчев, Банско, Драма;
Магията на селския туризъмегион ста - Чепино.
Делчево, Долен, Тешово, Ковачевица, Добърско, Банско, на базата на вече разработените турове з
Оазиси на дивата природа
Пещерите Алистрати, Ангитис, Маара -Гърция; скални образувания - Козия камък, Каялийски скали, Баюви дупки, Байкушевата мура - България
От Рила към Бяло море
Огняново, Баня, Добринище, езерата на Пирин и Рила -България; изворите на Света Варвара - Гърция;
Християнски летописи

Черквите и манастирите в региона на Разлог - Добърско и Банско; в региона на Гоце Делчев - Делчево, Долен, Лещен, Тешово и др.; в региона на Драма - параклиси, черкви, манастири

Балканска трапеза
Ресторанти и механи с традиционна кухня в Гоце Делчев и Разлог, винарни и таверни в Драма
Екстремни изживявания
Скално катерене, алпинизъм, колоездене, рафтинг, делтапланеризъм.
 

 

Еврорегион Места - Нестос е представен в един регионален панорамен тур, и девет тематични тура.
<< Вижте подробности:

 

За информация за туровете и региона:

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
тел. 0751 60404, факс 60403
e-mail:
bi-gd@gocenet.net

 

Български English


Този проект се финансира от
Програма ФАР на ЕС
ТГС България - Гърция

 
webdesign: nats    
 
     
 
© 2005 Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, всички права запазени
използването на снимков материал от този сайт става само с разрешение на
Бизнес инкубатор - Гоце Делчев