Избери тур по тематика
 
 

 
 

Български English


Този проект се финансира от
Програма ФАР на ЕС
ТГС България - Гърция

 
 
 

 
 
специални турове
бит и култура
І І І І

 

 

Традиции и бит
 

Жените от Брезница и Лъжница ще ви посрещнат в дома си в пъстри шалвари, елеци и шамии. Сръчните им ръце изплитат пред очите ви чорапи и терлици, изтъкават престилки и черги. Трудът спори с песни и сладки приказки за обичаите - сватба, вършитба, празници... Ще покажат как се ползва цедилката за бебе и за люлка. Неусетно и вие ще пробвате уменията си. Ще вкусите ръчно разточена баница и лукми.

  Майстор Райко дава душа на желязото, с тънкия майсторлък лее чанове, та мелодията им да оглася долини и планини. А Юсеин Тюмбелекчиев кове медни съдове като кехлибар на слънце.  
  Майстор Васил Мишев владее библейски занаят. От едно грънчарско колело оживява фантазия, създадена от глина - гърне, паница или саксия.  
 

В Тешево кротко работят старите воденица, валявица и тепавица. Отдалеч се долавя звъна на ковачницата и чукът на каменоделеца. После виждаш да подковават кон или да слагат нов самар на дългоухо магаре. Дори и привечер на мегдана докато чакат козите от паша жените предат или плетат. На сбогуване е благословията за здраве.

 
 
 
webdesign: nats    
 
     
 
© 2005 Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, всички права запазени
използването на снимков материал от този сайт става само с разрешение на
Бизнес инкубатор - Гоце Делчев