Проекти

Един от главните подходи за постигане на стратегическите цели на БИ-ГД е проекти. Ето защо организацията съсредоточава голяма част от ресурсите и усилията си в идентифициране на необходимост, таргетиране, разработване и изпълнения на проекти. През годините БИ-ГД е изпълнила успешно проекти по Европейскте програми ФАР, Трангранично сътрудничество България - Гърция, ИПП - Трансгпанична програма България - Македония, Интеррег ІV, Леонардо да Винчи, ОПАК, Еразъм+. Основните направления, в които са реализирани проекти са: местно икономическо развитие и противодействие на безработицата, туризъм, текстилна промишленост, традиционни занаяти, намаляване въздействието върху околната среда.

Един от главните подходи за постигане на стратегическите цели на БИ-ГД е проектното финансиране. Ето защо организацията съсредоточава голяма част от ресурсите и усилията си в идентифициране на необходимост, таргетиране, разработване и изпълнение на проекти. БИ-ГД успешно е изпълнила проекти по Европейските програми H2020, Danube TP, Еразъм+, LdV, ОПАК, Интеррег ТГС България - Гърция, ИПП - Трансгранична програма България - Македония, Интеррег ІV и др.

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.