Новини

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев е одобрен Доставчик на обучение с ваучери за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност (КК) 4 „Цифрова компетентност“ – базово ниво (55 учебни часа) и средно ниво (45 учебни часа)  в присъствена форма. Могат да се обучават както заети, така и безработни лица. За безработните Агенцията по заетостта покрива пътните разходи и изплаща стипендия.

Потенциални предприемачи, земеделци, представители на НПО, както и участниците в акселераторската програма DL TECH Up се включиха в уебинар на тема „Технологиите като двигател на иновативни идеи“ на 28.09.2023 г. За необятните възможности на технологиите, как могат да са в помощ на земеделците, как да се планира използването им и да се преодолеят евентуални трудности говориха Асен Кехайов и Ивайло Димитров, експерти в ИТ сферата. Те се спряха на ползите за бизнеса, а също и на предизвикателствата, с които може да се сблъска и съвети за преодоляването им.

На 28.09.2023 предстои уебинар "Технологиите като двигател на иновативни идеи", организиран от Бизнес инкубатор - Гоце Делчев в рамките на проект DL Tech UP.  Уебинарът ще се фокусира върху приложението на съвременни технологии в земеделието и храните с практически примери, анализ на предизвикателствата и възможностите за развитие.

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев и партньорите по проект Bu4Inno „Бизнес, основан на знания и иновации в земеделието и хранителната промишленост“ - Центъра за научни изследвания и технологии (CERTH), Гърция и Университета на Македония, Гърция се срещнаха в Солун. Наред с преглед на успешно изпълнените дейности и постигнати резултати, бяха обсъдени възможностите за следващи стъпки и развитие в подкрепа на бизнеса и  секторите земеделие и храни от трансграничния регион България - Гърция.

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството  в партньорство с Центъра за научни изследвания и технологии (CERTH), Гърция и Университета на Македония, Гърция организира трансгранична конференция на 05.09.2023 г. в Гоце Делчев. Конференцията е заключителна по проект Bu4Inno „Бизнес, основан на знания и иновации в земеделието и хранителната промишленост“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националните фондове на страните, участващи в Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Страница 1 от 22

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.