Избери тур по тематика
 
 

 
 

Български English


Този проект се финансира от
Програма ФАР на ЕС
ТГС България - Гърция

 
 
 

 
 
І І І І

 

 

Туристически калейдоскоп Еврорегион Места - Нестос

Туристически калейдоскоп Еврорегион Места - Нестос е проект разработен от Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството с партньори Местна агенция за икономическо развитие - Разлог и Търговско - промишлена палата Драма, Гърция. Проектът се финансира от Програма ФАР - ТГС България - Гърция.
Проектът стимулира икономическото развитие на трансграничен регион Места - Нестос чрез създаване на устойчив туристически продукт. Разработването и внедряването на общите туристически маршрути Места - Нестос допринасят за развитие на трансграничен туризъм, опознаване на туристическите атракции на съседа и неговото културно - историческо наследство, подобряване на взаимоотношенията и търсене на съвместни решения за преодоляване на негативните влияния. Представянето на регион Места - Нестос като обща туристическа дестинация съдейства за развитието на малък и среден туристически бизнес, нарастване на заетостта на населението, обединяване усилията на групите за регионални инициативи, за ефективно използване на природните забележителности и културно-архитектурното наследство.

 

Конкретни резултати:

 • Създадени 4 групи за регионални инициативи по 2 в гоцеделчевски и разложки регион, общо 60 участници
 • Трансфериран опит от групите за местни инициативи от проекта по ФАР "Аксес" към новите групи за регионални инициативи.
 • Обменени идеи и опит за съвместно развитие на туризма в регион Места -Нестос и комбиниране на планинския и балнеоложки туризъм в регион Места с конгресен и морски туризъм, Гърция.
 • Актуализирана и разширена туристическа база данни на налични селски квартири, семейни хотели и ресторанти, природни, исторически, археологически и архитектурни забележителности, туристически атракции - занаяти, фолклорни празници, традиции и обичаи, музикални групи за целия регион.
 • 60 обучени от гоцеделчевския и разложкия регион с нови знания за изискванията за развитие на алтернативния туризъм, новото законодателството в туризма и добри европейски практики.
 • Разработени 10 регионални трансгранични тематични турове: селски туризъм, балнеология, занаяти, религиозен туризъм, екстремни спортове и др.
 • Разработени промоционни материали с много високо качество - дипляни на български, гръцки и английски 10000 бр. за Места - Нестос.
 • Разработена и внедрена информационна интернет система за региона.
 • Проведено работно посещение на 15 от най-активните представители на целевите групи в регион Нестос, Гърция за споделяне на опит и добри практики
 • Промоциран регионален туристически продукт на международна туристическа борса.
 • Създадени 20 нови работни места в резултат на проекта, от които 14 за жени.
 • Повишено качество на предлаганите туристически услуги в резултат на проведените семинари и работни срещи.

 
 
 
webdesign: nats    
 
     
 
© 2005 Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, всички права запазени
използването на снимков материал от този сайт става само с разрешение на
Бизнес инкубатор - Гоце Делчев