Архив Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
услуги
обучение
лизингова схема
проекти
фирми наематели
проект JOBS
регион Гоце Делчев
сродни организации
екипа
за контакти

 


 

 

 

Към новата версия на сайта www.bi-gd.org


:: проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" - JOBS ::


www.jobs-bg.org

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев работи по проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" - JOBS, иницииран от Министерство на труда и социалната политика и осъществяван от ПРООН. Проектът цели създаване на благоприятна среда за развитие на бизнеса, която да стимулира заетостта.Той е продължение на успешния Проект за подпомагане развитието на бизнеса, осъществен от ПРООН. "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" има четири основни компонента:

 • Създаване/подпомагане на 20 агробизнесцентрове (АБЦ ) предоставящи обучение, консултантска, мениджмънт, мрежова и логистична помощ, както и финансови механизми на местните предприятия;
 • Създаване на 8 бизнес-инкубатори към АБЦ , предоставящи помещения под пазарната цена, административна помощ и консултантско-управленческа подкрепа на ММП;
 • Информационно-технологични центрове във всеки от 20-те Центъра;
 • Продуциране и излъчване по Канал 1 на Националната телевизия на 40 тридесетминутни филма за семейно земеделие -"Райска градина".
Стратегията на проекта включва:
 • Подкрепа за развитието на микро и малки предприятия и селскостопански производители в селските райони
 • Насърчаване на заетостта и ускоряване на икономическото развитие
 • Стимулиране на предприемачеството
 • Активизиране на връзките между държавния, частния и неправителствения сектор

Целевите групи, с които работи проект JOBS са:

 • Безработни
 • Действащи микро и малки предприятия
 • Производители на селскостопанска продукция за собствено потребление с предприемачески потенциал
 • Представители на рисковите групи на пазара на труда
 • Институции на местно ниво - държавни, частни, неправителствени организации

Повече за проект JOBS ще намерите на www.jobs-bg.org

 

 

 

 

І Нагоре І
   
   
designed by: BIGD web master 2000 - 2002©