:: бизнес контакти с Гърция ::


Бизнес инкубатор - Гоце Делчев като част от проект JOBS, работи за установяване на бизнес контакти сГърция, за привличане на гръцки инвестиции, представяне на България и българските малки и средни предприятия и възможностите за сътрудничество с гръцки фирми и бизнес организации. Приоритетни области на работата с Гърция са текстил и шевно производство, билки и подправки, хранителна промишленост, мебелна промишленост, занаяти и туризъм.

През април 2002 г. бе осъществена бизнес визита в Гърция на центрове, работещи по проект JOBS.

Бяха направени срещи с предприемачи от Северна Гърция, с гръцки търговско - промишлени палати, браншови асоциации, организации подпомагащи бизнеса

Като център, координиращ работата с Гърция, Бизнес инкубатор - Гоце Делчев

 • подпомага установяването на директни бизнес контакти между български и гръцки малки и средни предприятия;
 • съдейства за установяване на контакти между националната мрежа от 24 Бизнес центъра на JOBS и гръцки структури за подпомагане на бизнеса, като търговско - промишлени палати, бизнес асоциации и организации и др.;
 • съдейства на гръцки фирми, с интереси към:
  - инвестиране и развиване на бизнес в България;
  - дистрибуция на гръцки стоки в България;
 • събира, съхранява и разпространява информация свързана с гръцко - българските бизнес отношения:
  - база данни на гръцките организации за подпомагане на бизнеса;
  - база данни на гръцките панаири и търговски изложения;
  - база данни на гръцки фирми, работещи в изброените сектори;
 • подготвя и организира българо - гръцки бизнес срещи.

 

Туризъм


експедиентски тур в регион Гоце Делчев - Разлог - Велинград


 

 

 

 

І Нагоре І
   
   
designed by: BIGD web master 2000 - 2002©