Архив Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
новини
услуги
обучение
лизингова схема
проекти
фирми наематели
проект JOBS
регион Гоце Делчев
сродни организации
екипа
за контакти

 


 

 

Към новата версия на сайта www.bi-gd.org


:: лизингова схема ::


ЕТ " Ани Лазарова" - производител на детски дрешки получи лизинг за закупуване на шевни машини

ЕТ "Валери Георгиев" закупи шевни машини чрез лизинговата схема

Друга фирма - наемател на инкубатора - ЕТ "Ангел Мечкаров" също закупи чрез лизинговата схема шевни машини
ЕТ "Борис Григоров" използва лизинговата схема за оборудване на ателие за химическо чистене
Със средства от лизинговата схема бе закупен кран за дърводобивна дейност на ЕТ "Иса Хаджибекир"

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев работи успешно по схема за финансов лизинг, реализирана по проект JOBS. Тринадесет фирми вече получиха машини и оборудване по лизинговата схема. Общо одобрени са петнадесет.

Схемата на финансов лизинг е механизъм, чиято цел е да подпомогне микро и малките предприятия и селскостопанските производители при търсене на външни източници на финансиране. Средствата по схемата за финансов лизинг са предназначени за закупуване на машини и оборудване, предимно за производствени цели и отдаването им на местни фирми. Достъп до тях имат предимно фирми от гоцеделчевския регион, обслужван от Бизнес инкубатора. За осъществяване на тази дейност се използва финансиране от Българското правителство, предоставено за реализиране на проекта "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" чрез Министерството на труда и Социалната политика.

Целите на схемата за финансов лизинг са:

 • Създаване на нови постоянни работни места;
 • Подпомагане на достъпа на микро, малките фирми и селскостопанските производители до външно финансиране
 • Създаване на предпоставки за укрепване и/или разширяване на съществуващи фирми.

Условия:

 • Максимален размер на на лизинга - 20 000 лв.
 • Гратисен период - 6 месеца (лизингополучателят избира в кои месеци да е гратисния период)
 • Годишна лихва - основен лихвен процент (по данни на БНБ) + 10 пункта
 • Максимален срок за погасяване - 36 месеца
 • Първоначална вноска - 20% от стойността на закупеното оборудване
 • Изплащането се извършва на равни месечни вноски
 • Гаранции - застраховка на оборудването в полза на Бизнес инкубатор - Гоце Делчев

По - подробна информация за лизинговата схема и условията за кандидатстване можете да получите в офиса на Бизнес инкубатор - Гоце Делчев и на тел. 0751/60404.

 

 

 

 

 

 

 

І Нагоре І
   
   
designed by: BIGD web master 2000 - 2003©