Архив Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
новини
услуги
обучение
лизингова схема
проекти
фирми наематели
проект JOBS
регион Гоце Делчев
сродни организации
екипа
за контакти

 


 

 

 

Към новата версия на сайта www.bi-gd.org


:: обучение ::


Дистанционно обучение чрез платформата за електронно обучение на Бизнес инкубатор - Гоце Делчев www.bi-gd.info
Лицензия от НАПОО
Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, е лицензиран център за професионално обучение от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Предлага професионално обучение по следните професии:

Списък на професиите

 

 

 

компютърни обучения
Езиково обучение

БИ-ГД приема заявки от работодатели за извършване на професионално или специализирано обучение

БИ-ГД извършва обучение по:

  Структурни фондове на ЕС

  Разработване и управление на проекти

  Изграждане на публично - частни партньорства

БИ-ГД провежда свободно набираеми курсове по:

  компютърно обучение - Windows, MS Office, Word, Excel, Интернет и електронна поща

  езикови курсове - английски и гръцки език

  бизнес обучение - маркетинг, мениджмънт, "Започнете вашия бизнес", "Започнете своя туристически бизнес", "Разработване и маркетиране на туристически продукт" и др.

  бизнес обучение за средношколци

  семинари с различна тематика

  и други тематични обучения по заявка на клиент.

 

ВАУЧЕРНА СИСТЕМА >> новини за обученията по ваучерната система

БИ-ГД е одобрен доставчик на услуги за обучения по професионална квалификация и ключови компетентности съгласно чл. 7, ал. 4 на ПМС 251/21.10.2009 г. Центърът за професионално обучение към БИ-ГД предоставя обучение в редовна и дистанционна форма по ваучерна система към Агенцията по заетостта по следните специалности:

 • професионално обучение
344030 Оперативно счетоводство
345050 Малък и среден бизнес
482030 Текстообработване
345120 Икономика и мениджмънт
346010 Бизнес администрация
346020 Административно обслужване
542040 Конструиране, моделиране и технология на облеклото от
текстил
542070 Производство на обувни изделия
542110 Шивачество
543020 производство на мебели
543020 Производство на врати и прозорци
582030 Кофражи
582030 Армировка и бетон
582030 Зидария
582030 Мазилки и шпакловки
582030 Вътрешни облицовки и настилки
582030 Бояджийски работи
582031 Строително дърводелство
811030 Хотелиерство
811060 Кетеринг
811070 Производство на кулинарни изделия и напитки
812010 Организация на туризма и свободното време
812010 селски туризъм
812040 Туристическа анимация
 • ключови компетенции

  Общуване на чужди езици
  Английски език
  Дигитална компетентност
  Работа с текстообработващи програми MS WORD,
  Работа с електронни таблици MS EXCEL,
  Работа с електронна поща и интернет
  Компютърно обучение - текстообработване, електронни таблици и Интернет

  Умения за учене
  Умения за работа в екип,
  Мотивационно обучение,
  Емоционална интелигентност,
  Асертивно поведение,
  Комуникативни умения,
  Тренинг за тренинг
  Обществени и граждански
  компетентности
  Познания за структурните фондове от ЕС и възможности за финансиране от ЕС,
  Управление на времето и стреса,
  Ефективно управление на времето,
  Решаване на проблеми и вземане на решения,
  Управление на времето и приоритетите в работата,
  Управление на промяната,
  Управление на конфликти,
  Справяне със стрес и позитивна нагласа,
  Умение за въздействаща презентация,
  Потребителско поведение
  Инициативност и
  предприемачество
  Обща икономическа култура,
  Предприемачество,
  Мениджмънт,
  Умение за планиране и ръководство на проекти,
  Изграждане и управление на успешен екип,
  Ефективни маркетингови комуникации,
  Вътрешно-фирмена комуникация,
  Умение на учене,
  Обществени и граждански компетентности,
  Създаване на ефективни атестационни системи, скоринг модели KPI и тяхното измерване,
  Управление и развитие на човешките ресурси,
  Умение за подбор, интервю и селекция на служители с потенциал,
  Умения за водене на делови преговори,
  Умения за успешни продажби,
  Бизнес етикет и протокол,
  Стратегически планиране,
  Креативност и иновативност,
  Фирмена култура

 

 
І Нагоре І
   
   
designed by: BIGD web master 2000 - 2009©