Архив Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
новини
услуги
обучение
лизингова схема
проекти
фирми наематели
проект JOBS
регион Гоце Делчев
сродни организации
екипа
за контакти

  

 

 

 

Към новата версия на сайта www.bi-gd.org


:: проекти ::


2012 Проект “Мрежа и трансфер на знания за устойчиво развитие на туризма” с акроним NET-TOUR

повече ...

2012 “ Проект Интегрирана програма за повишаване уменията на човешките ресурси в модните индустрии и подкрепа мобилността на заетите в трансграничния регион” –  с акроним Умения в модата - Skills in Fashion, European Territorial Cooperation BG – GR 2007-2013

повече ...

logo

2011 "Гръцко – българска мрежа за образование и обучение в предприемачество: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия” - ENTRE+GB

повече ...

Kick-off meeting of the partners

2009 Програма за развитие на селските райони

повече ...

2009 Участие в Третия Глобален форум по иновации и предприемачество

повече ...

2009 Проект България - Беларус

повече ...

2008 - 2009 Проект Успешно партньорство за развитие на регион Гоце Делчев

повече за проекта ...

2007 - 2008 Проект Трансграничен регион
Гоце Делчев – Струмица –
културна мозайка в Нова Европа

повече за проекта ...

2006 - 2007 Проект Заетост в туризма - шанс за безработни младежи от регион Гоце Делчев

повече за проекта ...

2006 Проект Нови възможности за заетост и партньорство в пограничен регион Места

повече за проекта ...

2005 - 2006 - Проект Места - Нестос -- две държави, един регион, една туристическа дестинация

повече за проекта ...

2005 - 2006 - Проект "Младежки дизайнерски център" - по програма Насърчаване на заетостта сред младежите

повече за проекта ...

2005 - 2006 - Проект "Младежка заетост в регион Места" - по програма Насърчаване на заетостта сред младежите

По Проект "Младежка заетост в регион Места" 52 безработни младежи с ниска квалификация бяха обучени и придобиха професионална квалификация шивач и гладач.

2004 - 2005 - Проект "Туристически калейдоскоп Еврорегион Места - Нестос" - по програма ФАР - ТГС България - Гърция

повече за проекта ..

2003 - 2004 - Проект "Устойчива заетост за роми от общините Гоце Делчев и Гърмен" - по програма ФАР - Социална интеграция

По Проект "Устойчива заетост за роми от общините Гоце Делчев и Гърмен" 30 дълготрайно безработни с ниска квалификация от ромски произход, младежи и жени придобиха професионална квалификация шивач и гладач, а още 20 - професионална квалификация механик на шевно оборудване.

2003 - 2004 - Проект "Развитие и внедряване на регионален туристически продукт Места - Чепино" - по програма ФАР - Аксес на ЕС

повече за проекта ...

2001 - 2002 г. - Проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" - JOBS осъществяван от МТСП, с подкрепата на ПРООН

повече за проекта ...

2000 - 2001 г. - Проект "Бизнес инкубатор без стени за мюсюлманските жени в общините Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово в гоцеделчевски регион" с финансиране на Фондация "Развитие на гражданско общество", целящ развитие на традиционните занаяти като алтернативен източник на доходи.

повече за проекта ...

По Проект "Бизнес инкубатор без стени за мюсюлманските жени в общините Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово в гоцеделчевски регион" бяха организирани базари с представяне на изделия на майстори от Гоце Делчев и региона

1998 - 2000 г. създаване на Бизнес инкубатор - Гоце Делчев по Програма за подпомагане и насърчаване на бизнеса на ПРООН  

 

 

 

 

 

І  Нагоре  І
   
   
designed by: BIGD web master 2000 - 2009©