Архив Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
новини
услуги
обучение
лизингова схема
проекти
фирми наематели
проект JOBS
регион Гоце Делчев
сродни организации
екипа
за контакти

  

 

 

 

Към новата версия на сайта www.bi-gd.org


:: проект гръцко - българска мрежа от предприемачи ::


  ETCP  
Greece
EU
Bulgaria
"Greek-Bulgarian network for education and training in entrepreneurship:
Models, programes and virtual enterprise infrastructures”


Дейности

Лятна школа по предприемачество


Проектът


Стартира нов трансграничен проект в подкрепа на предприемачеството

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев стартира работа по проект “Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия” по програма "Европейско териториално сътрудничество България - Гърция" в партньорство с Технологичен университет Серес, Тракийския университет Демокрит и Търговско-промишлената палата в Серес от гръцка страна и Американския Университет в България.
Основните дейности включват:

  • Анализ на транс-граничното сътрудничество в предприемачеството
  • Разработване на предприемачески обучителни модели
  • Разработване на уеб-базирана платформа за симулационно обучение
  • Приложение на пилотна обучителна програма в предприемачеството
  • Управление и координация
  • Информация и публичност
    Първа работна среща по проекта

 

 

 

 

 

 

І  Нагоре  І
   
   
designed by: BIGD web master 2000 - 2011©