Текущи проекти

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

www.responseproject.eu

Проект RespOnSE има за цел да предостави компетенции на младите хора, които вече се занимават с доброволчество, като им помогне да превърнат страстта си в възможност за работа.

Цели:

RespOnSE има за цел да предостави възможности за обучение на млади хора на възраст 18-35 години (в съответствие с минималната възраст за доброволец в гражданска защита/хуманитарни области както и трудностите, които изпитват младите хора при навлизането им на пазара на труда), безработни / работещи на непълно работно време, завършили университет и/или средно училище, с опит от най-малко една доброволческа активност - за предпочитане в областта на гражданската защита / хуманитарната помощ - за да им помогне да превърнат този опит във възможност за кариера, като им предоставят:

- знания, умения и компетенции за подобряване на доброволческия им опит с организационни и управленски способности;

- специфични социални и интерактивни умения, следвайки тяхната страст и склонност / отношение към работата в пряк контакт с лица, изправени пред трудности;

- предприемачески умения, с помощта на които да могат да изграждат собствена кариера. Най-малко 180 участници от ЕС ще бъдат избрани за участие в основен курс на обучение, а 90 от тях ще участват в смесена мобилност.

Резултати:

За да постигне целите си, проект RespOnSE ще изпълни:

- учебен план за служители по социална устойчивост, определящ транснационалния професионален профил по отношение на компетенции, умения и знания, както и неговото позициониране;

- методика за обучение по социална устойчивост, включваща: курс за обучение, структуриран в основен онлайн курс (3 модула), осигурен чрез платформа за електронно обучение, специализиран курс (3 модула) и подход, базиран на работа (ролеви /симулационни игри, взаимодействие наставници / учащи, проучване на случаи от практиката и др.) инструменти за обучение, учебни посещения, ръководство стъпка по стъпка за използване на методологията.

- 6 учебни посещения (всеки от тях по седем дни, 15 участници от всяка страна партньор) в шест различни страни - партньори, структурирани в пет различни тематични фокуса: разрушителни събития, социално въздействие, отговор на социални въздействия, от отговор към устойчивост, изграждане на собствена кариера.

Партньори:

- Centro Studio e Lavoro La Cremeria, Италия

- Quesite srl, Италия

- ILA, Холандия

- Associació Meraki, Испания

- Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, България

- Varazdin county, Хърватска

- CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS CERTH, Гърция

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.