Изпълнени проекти

Проект “Мрежа и трансфер на знания за устойчиво развитие на туризма”

Проект “Мрежа и трансфер на знания за устойчиво развитие на туризма”, с акроним NET-TOUR e финансиран по програма за трансгранично сътрудничество България – Македония, CCI Number 2007CB16IPO007.

 

 

Основна цел на проекта е да допринесе за икономическото развитие на трансграничния регион чрез развитие на устойчив туризъм

Специфични цели са:

  1. Да насърчи конкурентоспособността на малките и средни предприятия от туристическия сектор в трансграничния регион Гевгелия-Гоце Делчев чрез разнообразяване и добавяне на стойност към туристическия продукт и прилагане на добри практики.
  2. Да стимулира трансграничното сътрудничество и развитие на местния капацитет чрез трансфер на знания, обмяна на опит и целенасочени дейности и работа в мрежа на заинтересованите страни
  3. Да укрепи връзките между туристическия сектор и други производителни сектори в региона като земеделие, производство на храни, облекла и обувки, транспорт и др.
  4. Да промотира региона като атрактивна туристическа дестинация.

Продължителност: юли 2012 - юли 2013 г.

Партньори по проекта:

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството, Гоце Делчев, България

 Фондация за местно и информационно и технологично развитие, Гевгелия, Македония

 

 

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.