Изпълнени проекти

FEMME - Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

 

Уеб-сайт на проекта: femme-project.eu

Mumpreneurship  е понятие, което включва майчинство и предприемачеством, т.е. жени, които след като станат майки създават собствен бизнес. В Европа това движение се развива най-вече от неформални групи от жени, които чувстват необходимост да се присъединят към общности от съмишленици, за да обменят идеи, да споделят знания и да развият бизнеса си.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Проектът ще включи предимно инкубатори / обучители / преподаватели на възрастни по предприемачество, за да разширят компетенциите си в областта на предприемачеството за майки и да предоставят по-добра и подходяща услуга за майките, стимулиращи създаването на стартапи и работни места.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Общите цели на проекта са:

 • Да се подкрепят обучителите / преподавателите на възрастни в областта на предприемачеството за майки;
 • Да се дадат възможности на майките - предприемачки;
 • Да се изследва състоянието на предприемачеството сред жените/майките в страните партньори;
 • Да се обменят най-добри практики относно инициативите свързани с предприемачеството за майки;
 • Разпространение на предприемачеството сред майките чрез полагане на основа за създаване на Европейска мрежа на майки-предприемачки;
 • Да осигури икономическо / социално равенство между половете.

РАБОТНИ ПАКЕТИ

 • Координация и управление на проекти
 • Проучване и изследвания
 • Неформален образователен модел
 • Мониторинг, оценка и осигуряване на качеството.
 • Разпространение и използване на резултатите.

РЕЗУЛТАТИ

 1. Доклад за състоянието на предприемачеството сред майките в Европа 
 2. Ръководство с добри европейски практики на предприемачество сред майките
 3. Ръководство с опит/ препоръки за обучители/ преподаватели на възрастни по инициативите за на предприемачеството сред майките
 4. Ръководство за майки - предприемачки
 5. Листовки, уеб и Facebook страница

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.