Новини

Проект „InnoSchool“ и партньорите по проекта - Регионално управление на образованието – Благоевград и Бизнес инкубатор – Гоце Делчев обявяват отворена покана за избор на училища за провеждане на пилотно обучение InnoSchool през учебната 2020 – 2021 година.

Основната цел на InnoSchool е да укрепи социалните иновации и предприемаческия дух на учениците от средните училища чрез разработване, тестване и въвеждане на високо иновативна система за обучение (ILS), едновременно привлекателна и с образователно въздействие. 

Националната NEWBIE Консултативна група за България обявява конкурс за иновативен нов фермер на годината - NEWBIE

Цел на конкурса – да отличи иновативен нов фермер на годината.

Кой може да се включи: фермери/земеделски производители над 18 г. в България, без ограничение на възраст и размер на стопанството им, които управляват поне 2 и не повече от 10 години,  с успешен селскостопански бизнес модел, имат нови продукти и/или услуги, използват иновативни методи и подходи в стопанството, включително допълнителни дейности като преработка на продукция, агро-туризъм, социални дейности, образователни дейности ит.н.

Приключва работата на партньорите по проект FEMME - Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа. Проектът направи задълбочено изследване на състоянието на предприемачеството сред групата на майките-предприемачи, като от една страна предостави на обучители възможността да споделят опит и знания помежду си и също така включи майки-предприемачи в местни изложения на добри практики, споделяне на опит и работа в мрежа. Бяха разработени четири конкретни продукта:

Благой Андонов от "Лимо Булс" ООД е първият български носител на наградата иновативен нов фермер - NEWBIE на годината. Благой обработва повече от 120 ха обработваема земя в отдалечен граничен район и произвежда фураж за стопанствата в района. Той е преодолял един от най-големите проблеми в България - много разпокъсана земя и много собственици, с които да се справят. Благодарение на страстта си към селското стопанство, упоритостта и добрите контакти с хора от селата той е сключил 200 договора с повече от 1000 наследници, за да наеме земята си, част от нея изоставена от години, да я обедини и обработва ефективно, като собствениците получават рента от готовата селскостопанска продукция - зърно, фураж или мляко. През есента Благой ще завърши изграждането на нова ферма за млечни крави и ще търси високопродуктивни крави и оборудване.

Проект „InnoSchool“ и партньорите по проекта - Регионално управление на образованието – Благоевград и Бизнес инкубатор – Гоце Делчев обявяват отворена покана за избор на училища за провеждане на пилотно обучение InnoSchool през учебната 2019 – 2020 година.

Основната цел на InnoSchool е да укрепи социалните иновации и предприемаческия дух на учениците от средните училища чрез разработване, тестване и въвеждане на високо иновативна система за обучение (ILS), привлекателна и с образователно въздействие. 

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.