Новини

Представихме резултатите от проект „Развитие на екосистема за социално предприемачество“

Снимка на Екип би-гд.Заключителната конференция "Предизвикателства и социално влияние на социалното предприемачество в българско-македонския трансграничен регион" организирана от Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството и Фондация за развитие на малки и средни предприятия, Струмица, Северна Македония представи основните постигнати резултати от проекта, които са впечатляващи:
• За първи път в трансграничния регион се организира Предприемаческа борса по социално предприемачество с представени отлично 16 бизнес социални идеи и бизнес планове от 16 екипа с 32 български и македонски средношколци, читалища и НПО,


Първи трансграничен Иновационен лагер по социално предприемачество, на който 28 участници с учене чрез правене и експериментиране придобиха умения по бизнес планиране, социален маркетинг и комуникация
• 78 български и 40 македонски участници в е-обучение с 5 основни модула по социално предприемачество
• 20 представители на местни власти, социални и образователни институции, НПО с познания по социално предприемачество, социална икономика и екосистема
• 26 представители ( 16 БГ и 10 МК )на уязвими групи с дигитална компетентност
• Изградена среда/хъбове и мрежа за подкрепа развитието на социалното предприемачество
Д-р Марина Стефанова, Софийски университет „Климент Охридски“ обобщи представянето на идеите на предприемаческата борса, подчерта силните страни на идеите, мотивацията и хъса на участниците да разработват идеи, продукти и услуги, да ги представят по най-добрия начин, отбеляза и кои слаби страни да се преодолеят, за да може бизнес идеите да се приложат на практика и насърчи всички участници да продължат да приложат наученото в реален бизнес.

Снимка на Екип би-гд.Най-добре представените социални бизнес идеи: I място „Вкусна академия“ на Христина Катранджиева, ПГ по МСС ‚П. Яворов“, Г. Делчев и Румяна Джибова, читалище „Изгрев“ с, Баничан и две II места „Религиозен туризъм“ на Костадин Бибишков и Стефани Илиева и „Живот в с. Яково“ на Лиляна Янкулова и Велислав Великов от ПГИТ „Ас. Златаров“ Петрич. Македонските идеи „Релакс“ – център за обучение на масажисти, център за аутисти „Питър Пан“ , „Хепинес“ – център срещу прекомерна употреба на електронни уреди.

Крис Харис, Шотландия, експерт с над 25 годишен опит в разработване на програми и проекти в ЕС и член на УС на социалното предприятие Максенс представи завладяващата история на старта на Максенс от един миньор след колапса на минната индустрия и безработица над 50% достигат до забележителни резултати с 150 заети и 3,5 милиона паунда годишен оборот като предоставят социални услуги, обучения, помещения за стартиране на бизнес и др.

Снимка на Екип би-гд.Конференцията се провежда едновременно в България и Македония с он-лайн връзка както бяха проведени и всички трансгранични събития в трудните условия на извънредно положение и епидемична ситуация на COVID-19 при спазване на всички противоепидемични мерки.
Участниците от двете страни на границата посетиха социално предприятие.
Конференцията бе организирана по проект CB006.2.31.040 „Развитие на екосистема за социално предприемачество“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Северна Македония ИНТЕРРЕГ – ИПА-СВС CCI2014TC16I5CB006
Обща цел на проекта е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на регионалния бизнес чрез стимулиране изграждането на капацитет за социално предприемачество на младежи и НПО и насърчаване развитието на екосистема и иновативни решения за обществените предизвикателства в региона. Съчетава придобиването на реален опит (електронно обучение, наставничество, предприемачески лагер и борса) в създадените хъбове по социално предприемачество.

Снимка на Екип би-гд.
 

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.