Новини

Представителите на Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството Росица Джамбазова и Снежана Джугданова и Бистра Поюклийска – ветеринарен лекар и нов фермер с малък планински пчелин в Триград взеха участие в заключителната европейска конференция по проект NEWBIE по програма Хоризонт 2020 и международния обмен в Монпелие, Франция.

Споделяме най-интересното от международния обмен в Нидерландия по проект NEWBIE, на програма Хоризонт 2020, организиран от Изследователския институт Вагенинген.

Участници от България, Ирландия, Шотландия и Нидерландия, а он-лайн – Обединеното кралство, Франция и Германия.

Основна тема: Достъп до земя и капитал за нови фермери в Нидерландия.

Най-впечатляващо: много иновативни модели и структури за навлизане на нови фермери; споделено финансиране; кооперативи за закупуване и управление на скъпата земеделска земя; комбинирано финансиране чрез различни фондове, банки, споделено финансиране; иновативен достъп до пазар; диверсифициране;  предприемачество във фермерството

Много интересна и наситена програма на международен обмен в Португалия по проект NEWBIE, на програма Хоризонт 2020.

Ковид -19 промени много плановете, Университетът в Евора реши да е национално посещение като представители на Министерството на земеделието, на община Евора, на нови  фермери и други заинтересовани страни посетят регион Иданья-а-Нова, първият биорегион в Португалия, със силна подкрепа и инициативи от местните власти за развитие на модерно земеделие и партньорство. И тъй като темата за къси вериги на доставки и местни политики в подкрепа на нови фермери и местни храни  е много интересна и за нас, поискахме да се включим в обмена, въпреки предупрежденията за нарастване случаите на щам Делта.

InnoSchool Ден, посветен на пилотното обучение по социално предприемачество InnoSchool и постиженията на участващите ученици, учители и училища, се състоя вчера в Благоевград. Присъстваха, представители на единадесетте пилотни училища от областта средношколци, техните преподаватели, образователни институции, медии, и гости.

Пилотното обучение InnoSchool бе през първия срок на учебната година, едновременно в над 80 училища от 9 европейски страни с цел тестване в реално време на новоразработената обучителна система InnoSchool,  придобиване на знания и умения по социално предприемачество и подготовка за въвеждането и в образователни програми на училищата. В България в тестовата фаза активно участваха  училищата:

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ИЗПЪЛНЯВАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО

СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), финансирана със Споразумение № РД 50-197/29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.