Новини

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев стартира нов трансграничен проект „Мрежа за творческо предприемачество“, за да насърчи креативността на младите хора и читалищата, да изгражда капацитет за разработване на креативни продукти и услуги и умения да прераснат в творческо предприемачество и работа в мрежа. Ще се създадат 6 мобилни творчески работилници – 3 в гоцеделчевския регион и 3 в Струмица. В тях ще се развиват  практически  умения по създаване на филми и клипове, занаяти и изкуство, музикални продукти, изработване на маски и костюми и ще се акцентира върху възможностите за надграждането им в бизнес. Предстоят интересни креативен форум и панаир, интензивно обучение за добри практики в страна от ЕС и трансгранично изложение за създадените продукти и резултати.

 

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството проведе професионално обучение за придобиване на квалификация „Мазилки и шпакловки“ за регистрирани в ДБТ безработни лица. Обучението бе с продължителност 300 учебни часа.

В новия брой на информационния бюлетин на Европейското партньорство за иновации "Селскостопанска продуктивност и устойчивост", май 2016, е публикувано интервю с Росица Джамбазова, директор на Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, посветено на подкрепата за нови селскостопански предприемачи в България: http://us7.campaign-archive1.com/

Семинарът по проект „Децентрализираното производство на енергия от малки фотоволтаични централи – достъпна и изгодна перспектива”, който се изпълнява от СПЕЕ – BG с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия Механизъм на ЕИП 2009 - 2014г и ще обсъди децентрализираното производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и тяхното приложение в домакинствата и бизнеса. Експерти по темата ще представят типови пред-проектни проучвания за изграждане на малки покривни фотоволтаични централи за еднофамилни, обществени и промишлени сгради с различна мощност и различни технологии за изграждане. Като част от проучванията ще бъдат представени индикативните разходи за изграждане на всяка система, срока за откупуване на инвестицията, прогнозното количество произведена енергия, както и типов бизнес план за 20 годишен срок на експлоатация на всяка система. На присъстващите ще бъде предоставен и изготвеният в рамките на проекта Практически наръчник „Малки покривни фотоволтаични системи“.

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.