Новини

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството (БИ-ГД) в партньорство със Сдружение на Югозападните общини (СЮЗО) стартира проект „Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България“.

Целта е повишаване предприемаческите компетентности, знания и умения и подкрепа за стартиране на реален и жизнеспособен бизнес на представителите на целевите групи-58 лица: безработни лица, неактивни или работещи, в т.ч. младежи до 29 г (50%), жени, хора с увреждания, хора в активна трудова възраст, които искат да стартират собствен бизнес

БИ-ГД е партньор по проект FEMME - "Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа" по програма Erasmus+ .

Mumpreneurship  е понятие, което включва "Майчинство и предприемачество", т.е. жени, които след като станат майки създават собствен бизнес. В Европа това движение се развива най-вече от неформални групи от жени, които чувстват необходимост да се присъединят към общности от съмишленици, за да обменят идеи, да споделят знания и да развият бизнеса си.

Партньорите по проекта се срещнаха в Португалия, за да изследват пътищата за подкрепа на предприемачеството за майки в Европа. 

Прочетете повече за проект FEMME тук.

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев стартира интересно обучение „Социален предприемач“, включващо:

  • - Онлайн обучение в 5 модула, които са разработени на база опита на партньорите от Шотландия, България, Испания, Италия, добри практики и препоръки от специалисти. Предвидени са самостоятелни упражнения към всеки модул, за практическо усвояване на знанията
  • - Групови обучителни сесии , където да обсъдите своите идеи и въпроси с обучител/ментор и наред с това имате възможност да обменяте идеи и осъществите контакти в мрежа с останалите участници.

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев стартира работа по проект „Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие“ по програма Хоризонт 2020. Проектът цели да отговори на голямото предизвикателство – предоставяне на възможност на нови  фермери да успеят в създаването на устойчив  земеделски бизнес в Европа. Мрежата NEWBIE ще улесни разработването и разпространението на нови бизнес модели, включително нови модели за стартиране,  на целия спектър от нови фермери - от наследници на ферми до напълно новодошли в земеделието.

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.