Новини

Информационен ден посветен на постиженията и резултатите на проект Bu4Inno представи Бизнес инкубатор – Гоце Делчев на 01.09.2023 г. в гр. Гоце Делчев.

Присъстващите бяха запознати с възможностите, които предоставя надградения в рамките на проекта бизнес инкубатор към българския партньор  - обучение с иновативни обучителни материали и методи, наставничество и подкрепа за предприемачите.

Участници в преминалите иновативен лагер в България и работно посещение и обмен в Гърция също разказаха за своя опит и развитие в рамките на проекта.

 

 

 

 

Събитието се организира по проект „Бизнес, основан на знания и иновации в земеделието и хранителната промишленост“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националните фондове на страните, участващи в Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството ви кани да участвате в Bu4Inno Заключителна конференция „Иновативни подходи и решения за развитие на предприемачеството в трансграничния регион“. Събитието ще се проведе в хибридна форма на 05.09.2023 г. в хотел "Неврокоп", гр. Гоце Делчев и онлайн в платформата Zoom.

Заключителната конференция е финалното събитие за проект „Бизнес, основан на знания и иновации в земеделието и хранителната промишленост“ - Bu4Inno в България и има за цел да популяризира резултатите от проекта. Ще бъдат представени интересни факти и информация от проучванията и анализите, изпълнени в рамките на проекта свързани с предизвикателствата и тенденциите в секторите селско стопанство и храни, акценти от проектните дейности и събития - иновативни обучения по предприемачество и наставничество, иновативни лагери, работно посещение и Обмяна на опит.

Блокчейн технологиите в секторите на земеделието и храните бе фокуса на DL Tech Up уебинара проведен на 29.08.2023. В него участваха както включилите се в DL Tech Up акселераторската програма, така и участници от други малки и средни предприятия, НПО и заинтересовани страни.

На 01.09.2023 г. в Гоце Делчев Бизнес инкубатор – Гоце Делчев организира втори Bu4inno Информационен ден. На него ще бъдат представени възможностите за обучения по предприемачество и наставничество в Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, насочени към стартиращи бизнеси предимно от сектори земеделие и храни. Ще се представят резултатите от иновативните лагери, работно посещение и Обмяна на опит осъществено в рамките на проекта.

Каним всички желаещи!

Вижте Програмата.

Събитието се организира по проект „Бизнес, основан на знания и иновации в земеделието и хранителната промишленост“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националните фондове на страните, участващи в Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

На 29.08.2023 Бизнес инкубатор - Гоце Делчев организира уебинар "Приносът на блокчейн технологиите за развитието и конкурентоспособността на земеделието и храните".

Целта на обучението е да надгради знанията на участниците в DL Tech UP акселераторската програма с практически примери и приложения на блокчейн технологиите и да предостави полезна информация на заинтересованите страни.

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.