Новини

Иновативни модели на нови фермери от Нидерландия - Newbie международен обмен

Споделяме най-интересното от международния обмен в Нидерландия по проект NEWBIE, на програма Хоризонт 2020, организиран от Изследователския институт Вагенинген.

Участници от България, Ирландия, Шотландия и Нидерландия, а он-лайн – Обединеното кралство, Франция и Германия.

Основна тема: Достъп до земя и капитал за нови фермери в Нидерландия.

Най-впечатляващо: много иновативни модели и структури за навлизане на нови фермери; споделено финансиране; кооперативи за закупуване и управление на скъпата земеделска земя; комбинирано финансиране чрез различни фондове, банки, споделено финансиране; иновативен достъп до пазар; диверсифициране;  предприемачество във фермерството

Кратка обща информация за фермерството в Нидерландия: