Новини

NEWBIE обмен в Португалия

Много интересна и наситена програма на международен обмен в Португалия по проект NEWBIE, на програма Хоризонт 2020.

Ковид -19 промени много плановете, Университетът в Евора реши да е национално посещение като представители на Министерството на земеделието, на община Евора, на нови  фермери и други заинтересовани страни посетят регион Иданья-а-Нова, първият биорегион в Португалия, със силна подкрепа и инициативи от местните власти за развитие на модерно земеделие и партньорство. И тъй като темата за къси вериги на доставки и местни политики в подкрепа на нови фермери и местни храни  е много интересна и за нас, поискахме да се включим в обмена, въпреки предупрежденията за нарастване случаите на щам Делта.

 Въпреки риска, посещението на място, разговорите и възможността за много въпроси и обмен на идеи и опит с нови фермери и местните власти е много по-ползотворно и вдъхновяващо от всеки он-лайн уъркшоп.

Нашата българска група е от 4 човека: Росица Джамбазова и Тома Мачев от Бизнес инкубатор- Гоце Делчев, партньор по проект NEWBIE, доктор Евгения Ачкаканова от Институт по животновъдни науки, Костинброд, член на Националната NEWBIE Консултативна група и Изпълнителен директор на Асоциация за развъждане на Илф дьо Франс в България и Радина Иванова, журналист във вестник Български фермер.

 

Споделяме наученото:

Иданья-а-Нова е община със стратегическо мислене и визия за устойчиво развитие. Стратегията й за Зелена долина на храните е впечатляваща. И още по-впечатляващи са конкретните действия за реализирането.

В началото на 2018 Иданья-а-Нова става първата община в Португалия, която се присъединява към Международната мрежа на Еко-регионите IN.N.E.R, създадена в Италия 2014 г. Какво е еко или биорегион? Това е територия от села , които работят заедно за динамично устойчиво развитие. Целите на този биорегион са обединяване на усилията и действията на всички заинтересовани страни, свързани с агроекологията и биологичното стопанство за трансфер на знания, запазване на традицииразвойна дейност и иновации в полза на хората, живеещи в селски региони и отговор на предизвикателствата на земеделието.

Фокусът е върху:

 • Насърчаване и подкрепа за стариране на органични фермери
 • Насърчаване наизползването на местните храни чрез промотиране на доставката на органични продукти
 • Насърчаване на преработката и маркетинга на зеленчици и месни продукти
 • Промотиране на местни храни чрез земеделски фестивали и събития . В програмата за 2020 в различни месеци имат фестивали като Фестивал на агнето, Фестивал на динята, Фестивал на супата и среща на акордеонисти, Фестивал на маслината и пушеното месо, Фестивал на ловците и гастрономията, Средновековен фестивал на Светия кръст и др.
 • Насърчаване на пазари за колективни продажби ( например биопазари)
 • Подкрепа за маркетиране на специфични местни храни с висока придадена стойност, с високо качество и биопродукти
 • Насърчаване на проучвания , за да се оптимизират местните ресурси и се превърнат фермите в печеливш бизнес
 • Споделяне на знание и опит чрез мултидисциплинарния Световен селски институт по предложение на всички граждани
 • Обогатяване и съхраняване на културата и традициите

Представени проекти и инивиативи на община Иданья-а-Нова в изпълнение на стратегията:

Документален център Райано

Френска семейна двойка дарява литературата и документацията си за биологично земеделие на общината. Взема решение точно за тази община, заради общинската подкрепа и стремежът й към биологично земеделие.  Така всеки фермер, публична организация, училище, учени имат  достъп до богата база (книги, специализирани списания, тематични досиета, аудио и видео документ) синформация и събран опит безплатно както и може да потърси консултации по конкретна тема за биологично отглеждане на животни, зеленчуци или плодове.

 

     

Изграден е  Бизнес инкубатор в селски район с подходяща инфраструктура и услуги в подкрепа на дейността на 55 компании, (90% от които вече произвеждат органично), търси и други компании. Привличат не само фирми от Португалия, но и от цял свят. Стремят се към иновации и оживяване на територията.

КоЛаб - Лаборатория за сътрудничество  Храна за устойчивост  https://www.food4sustainability.org/

Създадена с широко партньорство на заинтересовани страни – 14 организации: местна власт, университет, научно-изследователски институт, фермери и бизнес от хранителната индустрия за изграждане на мрежа за обмен на идеи и споделяне на опит.

Акселератор  Изграждане на глобални иноватори е организацията, избрана да управлява новата лаборатория за сътрудничество (юли 2019 г.). Финансиране от 7,8 милиона евро за началните години на дейност и се очаква да стане самоустойчиво до края на 3-та година. Очаква се да създаде 21 висококвалифицирани работни места в региона на Иданья-а- Нова. Сега работят 15 човека.

Целта на КоЛаб  е да решава мащабни проблеми в хранителните био системи (например фуражи, риби, водорасли, зеленчуци) за устойчивост на климата. Ще е пионер в преминаването от линейни процеси на производство на селскостопански храни към кръгова икономика.

Иска да тества и внедри нови подходи към системите за производство на храни, които могат да окажат положително въздействие върху: намаляване на въглеродния отпечатък, Нулево използване на химикали, устойчива интензификация (максимизиране на земеползването), запазване на водата и въздействие върху околната среда, повишена ефективност на цялата верига в хранителната индустрия.

Изследователските и иновационни лаборатории в сътрудничество с научни, технологични и висши учебни заведения се стремят да отговорят на национални и глобални предизвикателства, основани на знания, позволявайки създаването на квалифицирани работни места, генериращи икономическа и социална стойност в Португалия. Фондацията за наука и технологии (FCT) в партньорство с Националната агенция за иновации (ANI) са отговорни за създаването и управлението на съвместните лаборатории.

Храна за устойчивост КоЛаб търси решения на проблеми, пред които са изправени Португалия и Европа като климатичните промени със сериозни последици  за храните и управлението на селските райони.

„От семената до крайния потребител, целта е да се създадат биологични продукти с ниско въздействие върху околната среда и достъпни за нарастващото население!“

Жива Лаборатория – докато КоЛаб изгражда партньорствата в живата лаборатория се разработват концепции и се тестват на практика, правят се сериозни проучвания и се доказват резултатите. Имат 130 декара земя, като една част е опитно поле, а част се използва за производство и достъгане до пазара. Включили са се 60 фермера

Все още са в началото се вече се работи по няколко концепции и инициативи:

Търсене на решение на проблема със силно ограничения воден ресурс  и огромното засушаване. Почвата е много суха и песъчлива, лятно време дори не може да проникне вода в нея, не всички площи са поливни и водата е все по-ограничена.

Посетихме полята, където ще се тестват различни ивици култури – лента маслинови дървета, после лента плодни дървета между тях зеленчукови култури като зеле и нещо като цвекло, за молчиране, така че да се обогатява и овлажнява сухата почва. Предвижда се и засяждане на ленти с горски видове за засенчване и намаляване разхода на вода и борба със силните климатични промени.

 

Друга група търси решение за оползотворяване на хранителните отпадъци от зеленчуци и плодове, например обвивката на зелените бадеми или черупките на зрелите. Концепцията е хранителните отпадъци да се използват за отглеждане на насекоми, насекомите да са храна на риби, а те пък за храна в училища и домове за възрастни хора, които да се хранят здравословно. А цялата производствена верига да оползотворява по-малко и по-ефективно ресурси и да има по-малък въглероден отпечатък.

Организират и уеб бинари и обучителни курсове.

Общински логистичен център в Ладоейро

Стара доматена фабрика, която вече не функционира е закупена от общината, реновирана и разделена на 2 части:

 • Логистичен център
 • Обособена част предоставяна под наем на кооператив

Логистичният център е оборудван с машини за сортиране и калибриране на плодове и зеленчуци, пакетиране и подготовка за дистрибуция до клиенти. Имат и големи хладилни помещения като тези за био продукти са отделени. Фермерите в околността могат да заявят време и да обработят продукцията си като заплатят за това. Поддръжката и управлението се осъществява от общината. Така не е необходимо всеки фермер да има свое собствено оборудване, особено ако е с малка ферма. Големи фирми , с голям обем продукция по-дългосрочно наемат и заплащат по-големи площи от логистичния център.


Кооператив на производители на маслини

Членуват около 300 малки фермери, отглеждащи маслини. Имат само първоначална стъпителна вноска. Кооперативът има оборудване за производството на зехтин. Кооператорите оставят 15% от количеството зехтин за услугата, а които не са членове 17%. Управлението на кооператива има красив дизайн на бутилките със зехтин, и за да отбележи и наложи като имидж малките общности на производителите, всяка общност има собствен етикет с красива картинка. Хартиената опаковка също разказва история със снимки на възрастни хора, някога активни производители на маслини,а сега с тъга си спомнят отминалите времена на оживление и благодарност към земята. Втората част е оптимистична, че създадените добри условия ще привлекат млади хора в региона, които ще поемат и осъвременят земеделието и ще развият територията.

Кооператива планира да кандидатства с проект за оборудване за обиране на маслините, за да подпомагне малките ферми, особена на възрастни хора.

Селски инкубатор за земеделска земя в Centro de Formação da Várzea

Министерството на земеделието предоставя на общината държавна земя над  5200 декара , като повече от 300 декара са поливни,  за дълъг период от 50 години. Общината я разделя на парцели и нови фермери имат достъп до земя, могат да подадат заявление какво искат да отглеждат, защо и каква площ ще им е необходима. Комисия разглежда заявленията и взема решение за предоставяне на земя дългосрочно, взависимост от плановете. Освен общински представители се включват университет и научно-изследователски институт от региона в комисията и от Министерството на земеделието. Имат 7 критерия като най-важните са органично производство, работни места и устойчивост. Имат 49 сключени договора. Тази инициатива привлича модерни земеделски ферми, създава работни места, привлича иновации и технологии и спасява района от обезлюдяване.

Ферма за органични семена Sementes Vivas https://www.sementesvivas.bio/en/

Фермата е създадена през 2015 с международно участие като използва земя от този инкубатор. Имат дългосрочен договор за 40 години. Това е и един от основните аргументи да изберат да стартират земеделска дейност в района Иданя-а-Нова. Силното желание на местната власт да развие региона чрез иновации и органично земеделие –също.

Португалският съсобственик е икономист, които искал да се заеме със земеделие. Бил е на стаж във ферми в Нидерландия, там се убедил, че печелившо органични земеделие може да стане, ако се използват хубави органични семена и има потенциал този бизнес.  Търсил място къде да стартира, програмата Млад фермер му дала възможност да стане единственият португалски собственик в международна фирма за органични семена. Регистрирали я в Португалия, в Иданья-а-Нова, а сега имат клонове на доста места в страната и в Испания. Три пъти подчерта , ч е за успешен бизнес в земеделието ключови са човешките ресурси. От заетите 38 човека във фермата поне 90% са с висше образование. Има и научни работници в екипа.

Инвестициите са в размер на 4 милиона евро: реновиране на сгради и приспособяването им в необходимите съвременни помещения, прецизно оборудване и машини, които използват инфрачервени лъчи и нови технологии да отделят и сортират автоматично семена, всякакви размери, дори и съвсем дребнички. С удивление гледахме как семенца с лупа да ги гледаш се отделят автоматично на годни, на напълно негодни и такива, които имат нужда от още обработване.

 

 

 

Инвестират в наука и проучвания, правят тестове за най-подгодящите видове семена според климатичните промени, стремят се да въвеждат технологии, които пестят вода, най-ценния ресурс в този горещ край на Португалия. Опитното поле е основна част от фермата. Изпробват нови сортове за различни цели. Например дали сортовете се адаптират добре към иберийските климатични условия. Изпробват и собствено произведени семена, за да проверят еднородността, жизнеността и здравето на растенията. Всяка година изпробват над 1000 лота, контролирайки и поддържайки качеството на  семената.

Отглеждат органични семена над 350 различни вида зеленчуци, билки и дори едливи цветя. Непрекъснато си взаимодействат с публичните институции. Съдействат на други фермери в инкубатора за преминаване към органично земеделие. Партньори са в КоЛаб.

Някои от семената имат допълнителен биодинамичен сертификат, DEMETER. Биодинамичното сертифициране е дори по-строго и специфично от биологичното сертифициране. Използват много малко оборски тор,  фокусирани основно върху зелените торове и ротацията на културите, за да поддържат плодородието, почвената покривка и здравето на почвата.

 

Вера Круз – производител на бадеми, herdade Vale Serrano

Мениджър е бивш строителен инженер , бразилец. За да направят  фермата за бадеми са проучвали различни места като условия, почва, наличие на вода и подкрепа от местната власт.  Вече са създали насаждения от 20 000 декара бадеми и имат за цел да стана 50 000 декара. Проучват кои са най-приспособимите и продуктивни сортове. Фермата е за устойчиво земеделие. Според мениджъра устойчивото земеделие пести ресурси, съобразява се с околната среда, инвестира в технологии и научни изследвания, но е и печеливш бизнес. Инвестират в наука и научни изследвания, вкарват нови технологии, за да спестят до 30% от разхода на вода, напояването е капково, като прецизно се подава само колкото е нужна вода. Наблюдават полетата с дронове, за да има растителна защита там, където е необходимо. Имат собствени кошери и проучват въздействието върху пчелите на растителната защита, която използват.

Имат и фабрика за олющване, пакетиране и складиране на бадемите, построена съвсем наскоро с инвестиция от 13 млн. Евро след подписан мемурандум  с община Иданья –а-Нова в изпълнение на общинска стратегия за развитие на Зелена долина на земеделските храниФирмата се ангажира със създаване на работни места в общината, използва местни доставчици на услуги и си сътрудничи с Общинския съвет и други местни публични организации за популяризиране на региона. 

И още една инициатива на друга община Марвао в близост на природен парк

Имат много кестени и общината е двигател за партньорство на малки фермери и училището по туризъм за разработване на рецепти от училището, които са вкусни, включват кестени и изграждат сладък имидж на общината. Имат и Фестивал на кестена. Много ми напомня нашия Парк Беласица, техния фестивал на кестена и традиционните храни.

Докато се връщахме обсъждахме дълго този модел на иновативна община в Португалия за подкрепа на модерното земеделие и устойчиво развитие на селските райони, за ролята на приложната наука и технологиите както и ефективното партньорство с фермерите за постигане на значими резултати и какво се прави за привличане на  нови фермери, за да се грижат добре за почвата, водата, растенията и животните, за все по-изискващите потребители, за да върнат отново динамичния живот в провинцията. Иска ни се това да се случва и в България.

Още по проекта

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.