Новини

Учителите, които ще водят пилотното обучение InnoSchool, преминаха специална подготовка

На 9.09.2020 в Парк Хотел Бачиново, Благоевград стартира тридневното „Обучение за учители за прилагане на InnoSchool Иновативна обучителна система по социално предприемачество “. Включиха се 20 учители от избрани 12 средни училища от област Благоевград.

Практическото обучение се организира от българските партньори Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството Регионално управление на образованието – Благоевград и по проект InnoSchool, програма ИНТЕРРЕГ Дунав.

Г-н Ивайло Златанов, началник на РУО Благоевград, откри семинара, поздрави учителите и поддчерта важността на изграждане на предприемачески дух у средношколците и търсене на иновативни решения за местни социални проблеми.

Важни за постигане на добри резултати са обединените усилия и опит на партньорите, представители и на публичния сектор, на НПО сектора в подкрепа на предприемачеството и бизнеса за изграждане на нужни умения. А иновативната система ще даде възможност за учене чрез правене. Резултатите от пилотното обучение ще бъдат представени публично, за да се възползват всички заинтересовани.

Росица Джамбазова, директор на Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, представи концепцията на обучителната система, процеса на разработването й на базата на опита и експертизата на партньорите от 9 страни от Дунавския регион, на проучване на състоянието на обучението по предприемачество, постиженията, използвани програми, опит на учителите, на проучване на социалните нужди на общностите, обсъждането в консултативни групи с представители на изявени ученици и учители, университетски преподаватели, представители на социалния бизнес,  препоръките и тестването на системата от тях и екипите на страните партьори, разработване на обучителни материали и наръчник за прилагане на системата.

Наташа Заранкова и Снежана Джугданова от Бизнес инкубатор – Гоце Делчев провеoдоха обучението за  иновативната система с пряко ангажираните учители. Така учителите се запознават подробно с целите и задачите на обучението, социалното предприемачество, с InnoSchool обучителната система и по-специално с онлайн Сериозната игра, с 6 сценария на играта, 6 обучителни модула, обсъждат специално разработените учебни материали, тестват игровия и администраторски интерфейс, за да се подготвят за пилотното обучение в училищата.

Любица Томова, Изпълнителен директор на Сдружението на Югозападните общини представи реално действащато социални предприятие на сдружението за предоставяне на е-услуги по създаване на съдържание за нови продукти, за сайтове, за блогове, за полезна информация, за реклами, за медийни публикации и др. Заети в предприятието са хора в неравностойно положение и такива с увреждания. Така освен работещ бизнес има силно социално въздействие в общността – заетост и утвърждаване.

Още по проекта

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.