Текущи проекти

Международна конференция по Интелигентна специализация

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството в партньорство с Регион Централна Македония, Министерство на Македония и Тракия, Университет „Аристотел“

Солун, Факултет по инженерство – URENIO, Търговско-промишлени палати Солун и Драма, община Корделио – Евосмос, Гърция, Регионално сдружение на общините "Марица", Търговско-промишлена палата – Благоевград и Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански

организира международна конференция по интелигентна специализация

на 8 май 2015 в хотел Терма Вита, с. Огняново, в близост до гр. Гоце Делчев.

На конференцията ще бъдат представени платформа за мониторинг и оценка на RIS3 за българските и гръцките трансгранични региони; резултати от проучванията на приоритетните сектори за интелигентна специализация в областите Благоевград, Югозападен район за планиране и Хасково, Смолян и Кърджали, Южен централен район както и Централна Македония и Тракия, Гърция; резултати от проучвания на текущите национални политики за повишаване на конкурентоспособността, предприемачеството, развитие на иновациите и интелигентната специализация както и ефекта от изпълнение на проекти на периода 2007-2013.

 

Конференцията се организира в рамките на стратегически проект "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация“ / Smart Specialization., финансиран по Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз (EФРР) и Националните фондове на Гърция и България.

Програма

Онлайн регистрационна форма

 

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.