Изпълнени проекти

Проект „Вкусът на миналото“ - Taste the Past

„ВКУСЪТ НА МИНАЛОТО“ 2012-1-TR1-LEO04-35792 6

Финансиран по програма Leonardo da Vinchi

ПАРТНЬОРИ В ПРОЕКТА

Координатор: Професионална средно училище, Бурса, Турция

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството, гр. Гоце Делчев, България

Занаятчийска камара Бурса, Турция - Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalari Birligi

Hayat Lokantasi Mustafa Selek Gida San. Turizm. Ltd.Sti. – Ресторант, Бурса, Турция

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia Srl Impresa Sociale – Колеж за професионално обучение, Авиано, Италия

Technikum Zakladu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie – Техникум за професионално образование, Люблин, Полша

LeSoCo, Колеж за професионално образование, Лондон, Великобритания

ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРОЕКТА

 • Укрепване сътрудничеството между фирми и институции, които предоставят професионално обучение чрез създаване на партньорства между НПО и МСП
 • Принос за формирането на обща европейска кулинарна култура
 • Повишаване на знанията и уменията на обучаеми и обучители в приготвяне на храни и напитки чрез участие в мобилности
 • По-добра реализация на пазара на труда в резултат на повишените знанията и уменията на обучаемите лица
 • Укрепване на междукултурния диалог между партниращите организации
 • Формиране на чувство на принадлежност към европейската култура у участниците чрез осъществяване на мобилности
 • Трансфер на кулинарни технологии, нови технологични разработки и иновации в областта на професионалното образование и обучение чрез участия в уъркшопи и работни посещения
 • Активно участие на възрастните хора с техните напътствия към младите обучаеми в процеса на учене през целия живот
 • Създаване на среда, в която опитни готвачи да трансферират своите умения на младите хора
 • Чрез изпълнението на проекта да се насърчи взаимодействието и мобилностите, за да се постигнат целите на Лисабонската стратегия, Програмата за учене през целия живот и европейските системи на обучение да бъдат световен еталон за качество

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

 • Проектът се основава на сътрудничеството между ученици от професионални гимназии, обучаеми в центрове за професионално обучение и колежи, изучаващи кулинария и опитни готвачи (над 50 години)
 • Периодът на изпълнение е 2 години
 • Опитни готвачи трансферират своите теоретични познания, практически умения и разкриват позабравени традиционни ястия на обучаемите чрез уъркшопи
 • Младите кандидат-готвачи приготвят тези рецепти под надзора на по-възрастните готвачи и обучители
 • В края на проекта всеки партньор представя рецептите, които отразяват култура на хранене на своята страната в брошура
 • В края на проекта рецептите на всички партньорски организации са обединени в рецептурник "Европейската култура на хранене от миналото към настоящето", показващ общата европейска култура на хранене.
 • В уеб-страницата на проекта tastethepast.eu са публикувани рецепти от България, Турция, Полша, Италия и Великобритания.

РЕЗУЛТАТИ И ПРОДУКТИ

 • Създаване на профили на участниците
 • Обучителен план
 • Анкетни карти за подбор на участниците, доказващи умения, знания и желание за включване в проекта
 • Създаване на профилни форми, за да научите за участващите студенти и готвачите
 • За да се гарантира повишаване на знанията на студентите, които участват в проекта, с конкурси викторина на културите на страните-партньори
 • Видео запис на конкурс
 • Повишени знания и умения на учениците чрез провеждането на семинар с професионалните готвачи
 • Кът на проекта за улесняване обучаемите с цел засилване на сътрудничеството и комуникацията между бизнеса и професионалното образование и обучителните организации
 • Стимулиране солидарността между поколенията на професионално ниво между възрастни готвачи и обучаеми
 • Подготовка за нови проекти за кандидатстване по LdV TOI и LdV IVT чрез мрежата от сътрудничество на страните-партньори
 • Образованието и обучението на по-добре подготвени студенти чрез предоставяне на знания и умения, трансфер от стари готвачи за студенти и така допринася за укрепване на храна и напитки услуги
 • Архивирани 50 рецепти и 50 фотографии за всеки партньор
 • Анкетни карти представящи въздействието на проекта върху участниците
 • Рецептурник с включени всички местни рецепти
 • Информационна брошура за проекта
 • 30 рецепутрници – по 6 на всеки партньор
 • Рецептурник "Европейската култура на хранене от миналото към настоящето" с над 250 рецепти от всички партниращи страни
 • Разработена уеб-страницата на проекта tastethepast.eu с рецепти от България, Турция, Полша, Италия и Великобритания.
 • 5 CDs с образователни семинари

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.