Текущи проекти

Проект „Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение” - Innoschool

www.interreg-danube.eu/innoschool 

Проект InnoSchool се занимава с потребността от промяна на системата, за да се преодолеят ниската предприемаческа култура и недостатъчна ангажираност към социалните иновации и предприемачеството още от юношеските години. Възрастта 16-17 години, когато младежите са в средните училища, е решаващ период за мотивиране и стимулиране на интереса им, така че да се повлияе на бъдещата им работа и кариерни решения. Нужно е подкрепящо обучение за придобиване на висококачествено средно образование, което да подготвя не само бъдещи служители, но и бъдещи предприемачи.

Проект, съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП, ЕИС)

 

Основната цел на InnoSchool е да укрепи социалните иновации и предприемаческия дух на учениците от средните училища чрез разработване, тестване и въвеждане на високо иновативна система за обучение (ILS InnoSchool), съчетавайки иновации, представени на юношите, за постигане на привлекателност и образователно въздействие. Първата специфична цел на InnoSchool е да подобри привлекателността и да повлияе на системите за учене, използвани в учебните програми на средните училища, укрепвайки духа на социални иновации и предприемачество. Втората специфична цел е да се повишат знанията на заинтересованите страни за използване на иновативната система за обучение. Третата специфична цел на проект InnoSchool е усъвършенстване на образователните рамки чрез прилагане на иновативна система за обучение в учебните програми.

Иновативният подход на проект InnoSchool Проект InnoSchool въвежда 4 основни иновативни елемента:

(1) Сериозна игра за онлайн симулация на социални иновации и предприемачество се съчетава с лекции, съвети и насоки, сесии за мнения и дискусии, провеждани от учители, за да се постигне максимално образователно въздействие на учене чрез експериментиране

(2) Включване на социални медии и съревнование между училищата за повишаване на привлекателността на обучителната система

(3) Включване при проектиране и разработване на обучителната система InnoSchool на институции, които разработват и прилагат политики, средни училища, представители на бизнеса и териториални организации, работещи в сферата на социалните услуги, за да се осигури по-широко въздействие

(4) Разработване на планове за действие за включване на иновативната система за обучение в териториалните учебни програми, за да се осигури устойчивост и широко въздействие в обществото.

 

Нашата инициатива се отнася до разработването на високо иновативна система за обучение, фактически нов тип педагогика, включваща процес на участие и дизайн. Тя е и резултат от интензивно взаимодействие, учебен процес, сътрудничество и иновации между партньорите по проекта. Същевременно обединява (чрез работилници, консултативни групи, фокус групи) учители и ученици, представители на бизнеса, публични институции, всички заинтересовани от подкрепата за образователната система за по-добро осигуряване на предприемачески умения у младите хора.

Ключови резултати от проект InnoSchool:

Разработване на InnoSchool

 • сериозна игра
 • сесии с лекции/насоки
 • взаимодействие чрез социални медии
 • съревнование между училища

Пилотно тестване в 9 страни от Дунавски регион

 • Отворена процедура за кандидатстване на средни училища
 • Работилници за обучение на учители
 • 4-месечно пилотно обучение в избраните училища
 • Доклад за образователното въздействие

Включване в учебни програми

 • Работилници за институционално обучение
 • Кръгли маси за политики
 • Планове за действие за включване на ILS в учебните програми
 • Ръководства за политики за трансфериране в други територии

 

Партньори по проекта:

 • Иновативен център DEX, Чехия
 • Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството, България
 • Европейски център за социално – професионална интеграция ACTA, Румъния
 • Централна трансдунавска регионална агенция за иновации, Унгария
 • Образователен борд Виена, Европейски офис, Австрия
 • Технически университет Кошице, Словакия
 • Регионално управление на образованието – Благоевград, България
 • Център за ресурсна и образователна помощ, окръг Бихор, Румъния
 • Агенция за икономическо развитие „PREDA-PD“, Босна и Херцеговина
 • Регионална агенция за развитие и европейска интеграция, Белград, Сърбия
 • Асоциация за деца и младежи – FACLIA, Молдова

Асоциирани стратегически партньори:

 • Регион Либерец, Чехия
 • Професионален обучителен център, Секешфехервар, Унгария
 • Министерство на образованието и културата на Република Сръбска, Босна и Херцеговина
 • Министерство на образованието, науката и технологичното развитие, Сърбия
 • Местна власт Кошице, Словакия
 • Образователен департамент Унген, Молдова

 

Брошура Финална брошура
Инфографика Казус от пилотното обучение в България

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюлетин №1

 

Бюлетин 2

 

Бюлетин 3

Бюлетин 4

Бюлетин 5

Бюлетин 6

Бюлетин 7

Участници в пилотното обучение InnoSchool в България споделят своите впечатления:

 

 

 

Още по проекта

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.