Новини

От какво се нуждае бизнеса?

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, ЦПП прави проучване, което ще служи за основа за формиране на пакет услуги, насочен към бизнеса и разработване на анализ относно текущите национални политики за повишаване на конкурентоспособността, предприемачеството, развитие на иновациите и интелигентната специализация в трансграничен регион Гърция – България по проект Smart Specialization.

 

Желаещите могат да се включат в проучването онлайн на следния линк: https://www.surveymonkey.com/s/2Q3FVM3

Минимум 20 фирми, получили услуги или консултации ще имат възможност да участват в 4-дневен трансграничен обмен на опит и добри практики в Гърция. 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация съгласно изискванията на Европейската Комисия е задължително условие за усвояването на средствата по първите приоритети на Оперативните програми “Иновации и конкурентоспособност” и “Наука и образование за интелигентен растеж” през периода 2014-2020 г. Регионалните стратегии за интелигентна специализация (RIS3) ще бъдат анализирани и свързани с плановете на новите програми "Гърция-България 2014-2020 г." и "Черноморски басейн 2014-2020". 

Предизвикателство е да се идентифицират уникалните характеристики и активите на регионите, подчертавайки конкурентните им предимства, и обединяването на регионалните заинтересовани страни и ресурси около визия за върхови постижения в бъдеще.  В този контекст ще бъдат оценявани регионалните предимства, например технологичната инфраструктура, връзките извън региона и позицията на региона в Европа и световната икономика.

 

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, ЦПП изпълнява стратегически проект В3.32.02 "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите". Проектът е съфинансиран от Европейския съюз /ERDF/ и националните фондове на Гърция и България по Програмата за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция – България 2007-2013,  чрез койта ще се идентифицират целеви инвестиционни приоритети в междурегионални зони и съответни действия за постигане на високо ниво на предприемачество, научни изследвания и иновации. 

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.