Изпълнени проекти

Развитие на екосистема за социално предприемачество - SEED

Interreg - IPA CBC Programme

Продължителност: 2019 - 2021

 

Цели: Проектът допринася за развитието на социалния човешки капитал, насърчаването на заетостта, развитието на общността и по този начин за социалното и икономическо развитие на региона чрез взаимосвързана намеса в 2 основни важни направления:

1) интензивната работа с млади хора и НПО за изграждане на техния капацитет за социално предприемачество и

2) обединяване на усилията на заинтересованите страни за повишаване на осведомеността и развитието на екосистемата за подкрепа на социалното предприемачество, социалните иновации и сътрудничеството.

Проектът насърчава индивидуалното развитие на младежите и НПО чрез инвестиране в хора, в техния капацитет и креативност и им дава възможност да създават възможности за работни места или собствен бизнес, подобрява социалните им умения, нови взаимодействия и мрежа, като прехвърля знания и развива уменията на младите хора и НПО за социални иновации и предприемачество, стимулира ги за иновативно мислене и принос към развитието в региона и социалното сближаване.

Основни дейности:

  • Кампания за информиране за социалното предприемачество и набиране на идеи в двете страни
  • Създаване на хъбове за социално предприемачество (по 1 във всяка страна). Разработване на курс за електронно обучение по социално предприемачество.
  • Екосистема за социално предприемачество - уъркшоп за потенциални участници в социално предприемаческата екосистема.
  • Трансфер на знания и развитие на умения по социално предприемачество
  • 3-дневен лагер по социално предприемачество
  • Интензивно обучение в страна от ЕС за 8 македонски и 8 български участници в хъбовете + 4 членове на екипа - 4-дневно посещение за запознаване с добри практики в развитие на социален бизнес
  • Трансграничен Пазар на социално предприемачество в България - провежда се за първи път в трансграничния регион.
  • трансгранична конференция по социално предприемачество в Македония


 Партньори:

- Фондация за развитие на малки и средни предприятия - Струмица

- Бизнес инкубатор - Гоце Делчев

 

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.