Изпълнени проекти

Проект “Мрежа за нулево въздействие на събития върху културното наследство" – ZEN

Финансиран по програма INTERREG IV C 

Тип на интервенцията: Проекти за регионални инициативи 

 

Приоритет 2: Околна среда и предотвратяване на риск 

Подтема: Културно наследство и ландшафт

Период на изпълнение:  януари 2012 – септември 2014

уеб-сайт на проекта: zen-project.eu

Наръчник по проект "Мрежа за нулево въздействие на събитията върху културното наследство" - PDF формат 

Основна цел на проекта е да намери споделен подход за управление на културното наследство и исторически центрове при събития на открито, за да намали негативното им въздействие и да допринесе за обща политика “нулево въздействие”. 

Подцели:

  • Да допринесе за  общ подход за намаляване на глобалното въздействие на събития върху околната среда.
  • Да повиши конкурентоспособността на Европа като устойчива и атрактивна туристическа и културна дестинация.

В цяла Европа фестивалите и събития на открито имат положителен ефект върху туризма, културното многообразие и местната икономика, но също така силно въздействат на местната околна среда

През 2007 г. проучване на Бъкингамския университет по поръчка на Зелен Фестивал сред 649 посетители на фестивали във Великобритания, Германия и Холандия устоновява, че 80% от тях са загрижени заради шума, 82% мислят, че отпадъците имат отрицателно въздействие, 84% се притесняват от въздействието на транспорта, а  60% смятат, че са застрашени водата и земята.

Основен фокус на проект ЗЕН е да работи с различно ноу-хау и опита на партньорите, за да  предостави общо решение на европейско ниво, което да работи за намаляване на  отрицателното въздействие и предложи пътна карта за управление и опазване на  културното наследство в градовете при събития на открито с много хора. 

Заключенията по проекта са трансферирани в политики чрез разработване на план за действие за всеки от участващите региони като: 

Обмен на опит и добри практики сред всички партньори по проекта, които включват индувидуално ноу-хау и проучен опит от европейските региони 

Разработване на общ подход на стратегическо ниво за управление на ефектите и въздействието от събития в исторически центрове и върху културното  наследство

Включване на местните общности, заинтересованите страни от публичния и частния сектор в споделянето на целите на проекта  и превръщането на местните действащи лица в активни участници в процеса.

Разпространяване на резултатите от проекта

ЗЕН партньорството се състои от местни и регионални власти, университети и центрове за бизнес подкрепа, включени в провеждане на събития и фестивали по различен начин и често отговорни за съфинансирането и гарантиране на публични услуги. Техният принос е много важен за разрешаване на общи проблеми и използване на бъдещи възможности за подход “нулево въздействие” на събития и за взаимодействие с местните общности, които са  засегнати от въздействията.

 

Партньори:

Свилупумбрия ( Агенция за икономически растеж), Италия – Водещ партньор

Община Перуджа, Италия – Партньор 2

Обшина Драма, Гърция – Партньор 3

Общинска администрация Вилнюс, Литва – Партньор 4

Областен съвет Сигулда, Латвия – Партньор 5

Университет на Източен Лондон, Великобритания – Партньор 6

Бизнес инкубатор-Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството, България – Партньор 7

Център за развитие Мурска Собота, Словения – Партньор 8

Агенция за развитие на Североизточен регион, Румъния – Партньор 9

Регионално управление за култура и туризъм/ Автономно Управление на Екстремадура, Испания – Партньор 10

Университет Еразъм, Ротердам, Холандия – Партньор 11

Областен съвет Поуис, Уелс, Великобритания – Партньор 12

Водещият партньор има значителен опит в провеждане на международни събития като Международен журналистически фестивал и Фестивал на шоколада в Перуджа, град с изключително богато историческо и културно наследство – еструско, римско, средновековно и работи за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда чрез стимулиране използването на биоразградими продукти за еднократна употреба, ползване на обществен транспорт, вместо голям брой собствени коли и др. Всеки от партньорите има богат опит  в устойчивото използване на културното и историческо наследство.

Резултати и продукти по проекта: 

5 международни срещи на маниджмънта на партьорите; ръководство с процедури за управление, 11 прес съобщения; 4 400 брошури; 4 бюлетина, 23 информационни събития в регионите на партньорите;  2 страници в социални мрежи; уеб-страница; обучение с модули за социален маркетинг и комуникации; Комуникационен план; 13 междурегионални събития за обмен на опит, включително срещи и работни посещения; общо 300 участници в междурегионалните събития; 11 регионални/местни политики в областта на намаляване на негативното въздействие; 11 разработени плана за действие; Доклад на добри практики за “нулево въздействие” на събития; Доклад за  приемане на опита на партньорите, 11 местни срещи; 5 500 бр. наръчници за местните общности.

Общо 22 статии за проект ЗЕН в местни медии; общо 500 участници в информационни събития; 6 000 посещения на уеб-страницата на проекта; 4 000 поста в създадените социални страници; 20 участници от партньорите в обучителни модули по социални мрежи и  маркетинг; 60 служители на партньорите с повишен капацитет за работа по методологията на намаляване на негативното въздействие по време на събития в исторически центрове и върху културното наследство; трансферирана добра практика за «Нулево въздействие»; 12 представители на местното управление, включени в проектните дейности

Тъй като Европа е богата на много културни, музикални и артистични събития проектът може да допринесе за политиките на опазване на културното наследство и извън териториите на участващите партньори, т.е. създаде добавена стойност на по-широко европейско ниво.

 

 

Още по проекта

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.