Новини

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството (БИ-ГД) в партньорство със Сдружение на Югозападните общини (СЮЗО) стартира проект „Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България“.

Целта е повишаване предприемаческите компетентности, знания и умения и подкрепа за стартиране на реален и жизнеспособен бизнес на представителите на целевите групи-58 лица: безработни лица, неактивни или работещи, в т.ч. младежи до 29 г (50%), жени, хора с увреждания, хора в активна трудова възраст, които искат да стартират собствен бизнес

Как ще я постигнем: чрез 10 обучения по предприемачество и бизнес планиране и предоставяне на консултации в областите Кюстендил и Благоевград, в 10 общини Рила, Кочериново, Благоевград, Разлог, Банско, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сандански.

Обученията ще са по изпитана в практиката иновативна методика на придобиване на знания и практически умения за започване на бизнес, с квалифицирани обучители с над 10 години опит в предприемачеството. Консултирането за започване на самостоятелна заетост се базира на индивидуален подход, съвместни конкретни стъпки в разработването на бизнес идеята и прецизно бизнес планиране, както и търсене на най-подходящи възможности за финансиране.

Основни дейностиинформиране и мотивиране на бъдещи успешни предприемачи от целевите групи в 10 общини от областите Кюстендил и Благоевград, практически обучения попредприемачество и бизнес планиране и консултации

Очаквани резултати:

  • Информирани 300 представители на целевите групи, институции и организации, работещи в тяхна подкрепа и местните общности за ползите от проекта
  • 150 лица включени в информационно-мотивационни форуми с интерес за самостоятелна стопанска дейност, от които да се изберат 58 с най-голям потенциал и мотивация за самонаемане и собствен бизнес.
  • Обучени 58 лица с придобити знания и умения за стартиране и управление на успешен бизнес, от тях 95% успешно завършили
  • Предоставени 2100 консултантски часа, включително и за практическа подкрепа за регистриране на бизнес,разработване на бизнес план, търсене на най-подходящи възможности за финансиране.
  • 25% от лицата, участвали в обучение и получили консултации да намерят работа, включително и самостоятелна заетост.

Проектът е по програма Развитие на човешките ресурси, приоритетна ос „Подобряване на достъпа да заетост и качество на работните места, процедура „Подкрепа за предприемачеството“, с финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Период на изпълнение 12 месеца.

Още за проекта...

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.