Начало
За проекта
За занаятчиите
За Гоце Делчев и регион
Контакти
плетиво
бродерия
грънчарство
звънчарство и медникарство
     

"влаинка" черга - Накие Аминкова, с. Рибново

Тъкани

Домашното тъкачество и народните тъкани са съществен дял на народната култура, ценен източник за изучаване не само на материалния, но и на духовния бит на човека.тъкаческата традиция е сравнително устойчив и обективен елемент на народната култура до началото на 50-те години. С постепенното изживяване обаче на традиционния бит,се създават обективни условия за интензивен упадък и отмиране на домашното тъкачество. В днешно време традицията на тъкането се е запазила в някои села на Гоцеделчевския край.

Естетическото въздействие на тъканта се определя от материала, начина на обработването му, оцветяването и техниката на изпълнение, от една страна, и от колорита, мотивите и композицията, от друга. Основните суровини са вълна, козина, лен, коноп и памук.

 

 

тъкани за престилки - Адиле Кади, с. Брезница

"ямболия" - Мария Чобанова, с. Сатовча

Качествата на тъканите зависят от пресукаността, дебелината, пухкавостта на текст, нишка при предене. За получаване на специфичен колорит се използуват главно багрила от раст., животински и минерален произход; от нач. на XX в. - и анилинови бои.

 

"иран" престилка - Антоанета Бекташева, с. Плетена

"иран" престилка - Антоанета Бекташева, с. Плетена

[начало][за занаятчиите][за проекта] [за Гоце Делчев и региона] [контакти] [Бизнес инкубатор - Гоце Делчев]

тъкачество плетиво бродерия грънчарство звънчарство и медникарство This page in English