Начало
За проекта
За занаятчиите
За Гоце Делчев и региона
Контакти
тъкачество
плетиво
бродерия
грънчарство
звънчарство и медникарство
 
Контакти

Вие можете да поръчате и закупите занаятчийските изделия от Гоцеделчевския край както и да получите информация за модели, размер, материали, дизайн, количество и цени на e-mail:

crafts@crafts-bg.com

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството е автор на проект "Бизнес инкубатор без стени за мюсюлманските жени от общините Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово в Гоцеделчевския регион ". Бизнес инкубатор - Гоце Делчев е неправителствена организация подкрепяща микро, малкия и среден бизнес с цел икономическо развитие и укрепване на региона.

 

За контакти:

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството

гр. Гоце Делчев, ул. Скопие 4, ПК 42

тел.: 0751/23467, факс: 0751/23378

e-mail: bi-gd@goce.net

www.undp.bg/GotseDelchev

 

Ако сме предизвикали интерес към района на Гоце Делчев, обърнете се към нас за посещения на изброените на този селища, срещи със занаятчии, отдих в семейни хотели и екскурзии сред природата.

 

Вашите коментари и препоръки към този сайт можете да изпращате на: webmaster@crafts-bg.com

[начало] [за занаятчиите][за проекта] [за Гоце Делчев и региона] [контакти] [Бизнес инкубатор - Гоце Делчев]

грънчарство звънчарство и медникарство
This page in English