Начало
За проекта
За занаятчиите
За Гоце Делчев и регион
Контакти
плетиво
бродерия
грънчарство
звънчарство и медникарство
 

Работи се на хоризонтален (разбоп) и вертикален (стетьове) стан. Худож. им качества се определят и от техниката на тъкане. С прилагането на примитивните тъкачни способи късане и прибиране, развити върху основата главно на литата техника, се изгражда тъканна декорация с по-богата и разнообразна композиция от орнаментални форми и колоритни решения.

Тъкани

хоризонтален стан

килим - Камелия Юзекчиева, с. Сатовча

черга - Накие Аминкова, с. Рибново

реснач - Авка Хаджиева, с. Брезница

килим - Алимаска Люскова, с. Долен

реснач - Тони Калфова, Гоце Делчев

реснач - Тони Калфова, Гоце Делчев

скутник - Тони Калфова, Гоце Делчев

кърпа - Жана Чаушева, с. Кочан

месали - Антоанета Бекташева, с. Плетена

престилка - Накие Аминкова, с. Рибново

[начало][за занаятчиите][за проекта] [за Гоце Делчев и региона] [контакти] [Бизнес инкубатор - Гоце Делчев]

грънчарство звънчарство и медникарство
This page in English