Новини

За желаещите да се включат в "МРЕЖА ЗА ТВОРЧЕСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"

Във връзка с изпълнението на проект CB006.1.31.050 „МРЕЖА ЗА ТВОРЧЕСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“, по програма Interreg-IPA CBC Programe Bulgaria – Macedonia CCI 2014TC16I5CB006Бизнес инкубатор – Гоце Делчев набира желаещи да се включат в дейностите. 

Целите на проекта са да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на регионалния бизнес чрез стимулиране на креативността сред младежи и читалища; да изгради капацитет у креативни предприемачи за разработване на креативни продукти и услуги; да създава предприемачески умения и нагласа и да насърчи изграждането на мрежа за креативно предприемачество.

 

Кои са културните и творческите индустрии - според дефиниция на ЕК са: артистични, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), занаятчийство, културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио, архитектура, архивно дело и библиотекарство.

Кой може да се включи: млади хора с креативна ориентация и умения от средните училища, университети, безработни лица и лица в неравностойно положение с творчески потенциал, представители на местните читалища, бизнес и организации в сферата на творческите индустрии от област Благоевград.

 

Защо да се включите:

• да развиете креативните си идеи и умения в творчески ателиета
• да разработите и представите своите креативни продукти, придобиете умения и ценен опит за работа в екип, трансгранична мрежа, общувате с експерти и колеги в Креативен форум в Струмица, Креативен панаир в област Благоевград, интензивно обучение и обмяна на опит в страна от ЕС, Трансгранично изложение в Струмица
• да повишите познанията и уменията си по разработване на креативни продукти, предприемачество, финансиране на бизнес в творческите индустрии

 

Целта на приложената анкетна карта е да се изберат хора, с умения и желаниe да развиват талантите и идеите си в творческите индустрии чрез прилагане на иновативна методика за креативно предприемачество. Да работят екипно, и мотивирани да творят в интерактивни обучения, ателиета и инициативи.

 

Анкетната карта може да попълните по един от свледните начини:

Моля, попълнете въпросника и го върнете до 25.01.2017 /сряда/ на място или по ел.поща.

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.