асоциация на лица и организации, ангажирани и работещи за развитието на туризма в регион Места - Нестос

 
 

Регион Места - Нестос включва от българската страна 4 общини по поречието на река Места: Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово, а от гръцка страна окръг Драма по поречието на Нестос (гръцкото име на река Места).
Уникалното съчетание на разнообразен релеф (от 430 до 2709 м), благоприятен климат (с планинско-средиземноморски черти) и лечебни минерални извори представлява изключително ценен комплекс природни дадености с възможност за конкурентно включване на региона в туристическото предлагане.

Черквата в с. Тешево
Изглед от с. Делчево

Към историческите забележителности в регион Места-Нестос се отнасят музеи, възрожденски църкви с трикорабна псевдобазилика, които могат да се посетят в почти всички селища от българската страна на границата, светилища в Гърция древни градове като Филипи, града на Филип Македонски - античен историко - археологически резерват.
Ценен ресурс за туризма са и археологическите обекти, разположени на територията на регион Места-Нестос. Към тях се отнасят Никополис ад Нестум - стар римски град, разположен в южната покрайнина на село Гърмен; Базиликата в местността Грамадето; Момина кула близо до Гоце Делчев; праисторическото селище на 6 км източно от с. Кремен.

Атракции с демонстрация на традиционни костюми
Съвременнити хотели предлагат комплексно модерно обслужване

Запазената уникална архитектура на селата Ковачевица, Долен, Делчево и Лещен безспорно представлява един от най-ценните туристически ресурси в региона. Те са малки, китни селца с уникална атмосфера, в които са запазени типичните родопски къщи и тесни калдъръмени улици. Част от къщите са реставрирани и предлагат възможности за нощувка.
Етнографията, празниците и обичаите характерни за регион Места-Нестос също са изключително ценен туристически ресурс. Местните занаяти - тъкачество, изработка на чанове и тюмбелеци, грънчарството са част от туристическото предлагане на региона.

Древният град Филипи
Изглед от с. Лещен

Трансграничен регион Места - Нестос притежава огромен потенциал за развитие на туризма, базиращ се на:

  • Атрактивно географско местоположение – от двете страни на границата между България и Гърция.
  • Богато съчетание на природни ресурси (съхранена природа и атрактивност на планинския пейзаж; наличие на защитени територии; подходящи условия за балнеолечение и профилактика -Огняново; налични условия за ски-спорт във високопланинската част; няколко ловни стопанства)
  • Автентичност на региона, запазено културно-историческо наследство (исторически и архитектурно-етнографски обекти - селата Ковачевица, Долен, Делчево; църкви; съхранени бит, традиции и занаяти; автентични местни празници и обичаи).
  • Разнообразни като капацитет и вид средства за подслон – уютни, автентични и с индивидуализирано обслужване къщи и големи хотели с подобрени стандарти на обслужване
  • Инвестиции за подобряване качеството на съществуващата база и строителство, отговарящо на по-високи стандарти
  • Наличие на туристически атракции и възможности за развлечения (исторически музей в Гоце Делчев и Драма, тракийско светилище, светилището на бог Дионис край Кали Вриси, празници, обичаи, фестивали)
Български
English
Greek
   
 
БИ-ГД ©2006