асоциация на лица и организации, ангажирани и работещи за развитието на туризма в регион Места - Нестос

 

Туристическа асоциация
"Места - Нестос"

За контакти:

гр. Гоце Делчев 2900,
ул. “Скопие” 4
тел. (0751) 60402, факс (0751) 60403
e-mail: tourassoc@gocenet.net
www.tourassoc.org

Членове на асоциацията - подробен списък

Комплекс Барото
complex-baroto.domino.bg

Хотел Бохема
www.hotel-bohema.com
карта на регион Места - Нестос
 

Търговско - промишлена палата Драма, Гърция
www.dramanet.gr

Обучение в сферата на туризма във Великобритания
www.adamsmithcollege.ac.uk

Арджентикс, Шотландия
www.argentix.co.uk
 
Връзки към сходни сайтове:
Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
www.bi-gd.org
Представяне на туристически продукт и атракции в регион Места - Нестос
www.mesta-nestos.info
Занаятчийски изделия регион Гоце Делчев
www.crafts-bg.org
Туристически продукти и атракции в регион Места - Чепино
www.mctour-bg.com
 
     
Български
English
Greek
 
 
 
БИ-ГД ©2006