БГ
EN
Този проект се финансира от Програма ФАР Аксес 2000
на ЕС

 

Карта на регион Места - Чепино  
карта на региона
 

 

Регион Места - Чепино обхваща районите на Гоце Делчев, Разлог и Велинград. Той се намира в югозападна България, на 150 км от София и 40 км от границата с Гърция.

webmaster - N. Ilcheva

© 2003 Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, всички права запазени
използването на снимков материал от този сайт става само с разрешение на
Бизнес инкубатор - Гоце Делчев