БГ
EN
Този проект се финансира от Програма ФАР Аксес 2000
на ЕС
Проект  

Този туристически продукт е създаден по проект "Развитие и внедряване на регионален туристически продукт Места - Чепино", финансиран от Програма ФАР Аксес 2000 на ЕС.

Планинският регион Места-Чепино - Гоце Делчев, Велинград и Разлог, който включва част от Пирин, Славянка, Родопите и Рила предлага съхранена природа, изобилие от гори, реки и минерални извори, благоприятен климат за релаксация и лечение. На територията на региона попадат и части от Националните парковете "Рила" и "Пирин", биосферен резерват Славянка и природни резервати, което го прави привлекателен за развитието на туризма.

В проекта са включени 60 души - представители на местния туристически бизнес, предоставящи настаняване в частни квартири и семейни хотели, собственици на ресторанти и заведения за хранене и занаятчии.

През м. септември се организира опознавателен тур за представители на тур-оперторски фирми от страната и чужбина, с цел представяне на регион Места-Чепино и така разработените туристически продукти.

Партньори по проекта:

 

webmaster - N. Ilcheva

© 2003 Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, всички права запазени
използването на снимков материал от този сайт става само с разрешение на
Бизнес инкубатор - Гоце Делчев