Архив Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
новини
публични покани
услуги
обучение
лизингова схема
проекти
фирми наематели
проект JOBS
регион Гоце Делчев
сродни организации
екипа
за контакти

 


Към новата версия на сайта www.bi-gd.org


:: публични покани ::


 

Публични покани

Кратко описание
Дата на публикуване
Валидна до
Разяснения
Статус
Избор с публична покана с предмет "Специализирано хоризонтално консултиране по проблемите на конкурентоспособността, практики за експорт, дизайн мениджмънта и интелигентни производствени методики на съществуващи компании в България” по проект: № B3.32.02 "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите",, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г. публикуване на Единния информационен портал 17.03.2015 17:00 ч. на 25.03.2015 Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 25.03.2015 г. Документите за участие може да видите тук Текуща

Протокол №1, Протокол №2 и Протокол №3 от обществена поръчка с публична покана 3348/17.03.2015  с предмет „Специализирано хоризонтално консултиране по проблемите на конкурентоспособността, практики за експорт, дизайн мениджмънта и интелигентни производствени методики на съществуващи компании в България” по проект № B3.32.02 "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", финансиран по Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013

Избор с публична покана с предмет “Дизайн, предпечат, отпечатване и разпространение на промоционни материали по проект № B3.32.02 "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", финансиран по Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013.” 13.03.2015 15:00 ч. на 20.03.2015 Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 15:00 часа на 20.03.2015 г. Документите за участие може да видите тук Текуща
Избор с публична покана с предмет “Дизайн, предпечат, отпечатване и разпространение на промоционни материали по проект № B3.32.02 "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", финансиран по Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013.” 27.02.2015 15:00 ч. на 06.03.2015 Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 15:00 часа на 06.03.2015 г. Документите за участие може да видите тук Прекратена
Избор с публична покана с предмет “Предоставяне на услуги за оказване на техническа и административна помощ на възложителя при поддържане, администриране и актуализиране на информация на интернет сайт, Facebook, Twitter и др. социални мрежи, изпълнение на стратегия за социални медии, превод и изготвяне на субтитри на промоционален 3 минутен видеофилм и излъчване на филма и изготвяне на минимум 4 бр. бюлетини” по проект № B3.32.02 "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите" по Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013.”
06.08.2014
15:00 часа на 14.08.2014 г.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 15:00 часа на 14.08.2014 г. Документите за участие може да видите тук
Протокол №1 и Протокол №2 от обществена поръчка с публична покана № 2903 от 06.08.2014 г. с предмет: Предоставяне на услуги за оказване на техническа и административна помощ на възложителя при поддържане, администриране и актуализиране на информация на интернет сайт, Facebook, Twitter и др. социални мрежи, изпълнение на стратегия за социални медии, превод и изготвяне на субтитри на промоционален 3 минутен видеофилм и излъчване на филма и изготвяне на минимум 4 бр. бюлетини по проект № B3.32.02 "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите" по Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013.”

Архив

Кратко описание
Дата на публикуване
Валидна до
Разяснения
Статус
Избор на изпълнител за организиране и провеждане на 8 семинара в областта на туризма по следните теми: „Анимация в туризма“, „Модерен риболовен и селски туризъм“, „Модерно управление и маркетинг на рибен ресторант“, „Как се създава атрактивна туристическа дестинация“, „Как да разнообразим туристическо предлагане в рибарската област“, „Познавателен туризъм“, „Диверсификация на икономическите дейности в РО“, „Развитие на женско предприемачество в РО“ и организация и повеждане на начална и заключителна конференция“:
09.05.2014
16:00 часа на 19.05.2014 г.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 19.05.2014 г. Документите за участие може да видите тук
Неактивна
Публична покана “Предоставяне на информационни и/или консултантски услуги в сферата на човешките ресурси на фирми/работодатели в сектор облекло и текстил в трансграничен регион България – Гърция“ по Договор „Интегрирана програма за повишаване уменията на човешките ресурси в модните индустрии и подкрепа мобилността на заетите в трансграничния регион” – с акроним Умения в модата
22.11.2013
17:00 часа на 02.12.2013
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 02.12.2013 г. Документите за участие може да видите тук
Публична покана “Предоставяне на информационни и/или консултантски услуги в сферата на човешките ресурси на фирми/работодатели в сектор облекло и текстил в трансграничен регион България – Гърция“ по Договор „Интегрирана програма за повишаване уменията на човешките ресурси в модните индустрии и подкрепа мобилността на заетите в трансграничния регион” – с акроним Умения в модата
28.11.2013
17:00 часа на 06.12.2013
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 06.12.2013 г. Документите за участие може да видите тук
Неактивна

І  Нагоре  І
   
   
designed by: BIGD web master 2000 - 2013©