Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
новини
услуги
обучение
лизингова схема
проекти
фирми наематели
проект JOBS
регион Гоце Делчев
сродни организации
екипа
за контакти

  

 

 

 

Към новата версия на сайта www.bi-gd.org


:: преодоляване на пропастта ::


Проект «Преодоляване на пропастта»

Bridging the Gap по програма Трансфер на иновации на Леонардо Да Винчи

Партньори:

Водещ партньор: Bridging To The Furture(UK)BTF ,

Merseyside Expanding Horisons(UK),

Academy of Entrepreneurship (AKEP)

BUSINESS DEVELOPMENT FRIESLAND (NE) Business Development Friesland (BDF)

EVERIS (ES)

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Стратегическата цел на проекта «Преодоляване на пропастта» е да се разпространи модела “Свързване”, така че да е използваем и достъпен в целия ЕС. Затова целта е да се разработи, предостави и оцени пилотна програма, която да даде възможност да се разберат предизвикателствата на трансфериране на модела “Свързване”

Дейности по проекта

WP1 - Управление на консорциума

Целта на РП1 е:

  • Да осигури стратегическия и оперативен успех на проекта
  • Да гарантира, че всички партньори работят ефективно заедно и че те се придържат стриктно към плановете и целите на проекта
  • Да гарантира, че партньорството произвежда възможно най-високо качество на трансфера на иновации

WP2 - Анализ на нуждите и оценка

Целта на РП 2 е да се разберат напълно характеристиките и разнообразието на микро-предприемаческата екосистема на територията на ЕС като основа за трансфера на иновация и как тя трябва да бъде адаптирана, за да отговори на нуждите, установени в анализа.

РП 3 - Подготовка, Приспособяване и Трансфер

Целта на РП 3 е да създаде финални продукти (DVD, помагало и ръководство «Стъпка по стъпка») на проекта «Преодоляване на пропастта».

РП 4 - Пилотен проект и тестване

Целта на РП 4 е успешно да тества и приложи пилотна фаза на модела „Свързване – Европа“. Пакетът е предназначен да гарантира, че адаптираните и трансферирани продукти напълно отговарят на нуждите на бизнес инкубатори, обучители в професионално обучение и образование (ПОО), учащите и бизнеса.

РП 5 - Управление на качеството и оценяване

РП 5 има за цел да гарантира качеството на всеки етап от проекта, както и да направи оценка на развитието на проекта и напредъка му към постигане на целите. РП 5 ще гарантира, че качеството е вплетено в работните процеси: това означава, че измерението отгоре-надолу по отношение на формулирането на общите процедури и цели за качество се добавя към подхода отдолу-нагоре.

РП 6 - Разпространение и използване

Целта на РП 6 е да създаде добра информираност за резултатите на проекта на европейско равнище , за да се постигне умножаване на въздействието и последваща експлоатация на крайните продукти

Ползите от проекта:

  • Създадени и подкрепени предприемачи
  • Фокусиране върху личните качества на предприемача
  • Използват се само практически научени уроци
  • Бизнес идеята е на второ място след личните качества

 

 

 

 

 

 

І  Нагоре  І
   
   
designed by: BIGD web master 2000 - 2014©