начало І назад І напред    
 
с. Долен Капсъзовите къщ в с. Ковачевица
с. Лещен с. Ковачевица