Архив Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
новини
услуги
обучение
лизингова схема
проекти
фирми наематели
проект JOBS
регион Гоце Делчев
сродни организации
екипа
за контакти

  

 

 

 

Към новата версия на сайта www.bi-gd.org


::проект “мрежа за нулево въздействие на събития върху културното наследство – зен ::


  EU

Проект “Мрежа за нулево въздействие на събития върху културното наследство – ЗЕН

Финансиран по програма INTERREG IV C
Тип на интервенцията: Проекти за регионални инициативи
Приоритет 2: Околна среда и предотвратяване на риск
Под-тема: Културно наследство и ландшафт
Период на изпълнение:  януари 2012 – септември 2014
Общ бюджет: 1 571 760, 40 €;  Финансов принос на ЕФРР: 1 252 456, 14 €, публично съфинансиране:  319 304, 26 €

Наръчник по проект "Мрежа за нулево въздействие на събитията върху културното наследство" - PDF формат

Основна цел на проекта е да намери споделен подход за управление на културното наследство и исторически центрове при събития на открито, за да намали негативното им въздействие и да допринесе за обща политика “нулево въздействие”.
Под-цели:

 1. Да допринесе за  общ подход за намаляване на глобалното въздействие на събития върху околната среда.
 2. Да повиши конкурентоспособността на Европа като устойчива и атрактивна туристическа и културна дестинация.

В цяла Европа фестивалите и събития на открито имат положителен ефект върху туризма, културното многообразие и местната икономика, но също така силно въздействат на местната околна среда

През 2007 г. проучване на Бъкингамския университет по поръчка на Зелен Фестивал сред 649 посетители на фестивали във Великобритания, Германия и Холандия устоновява, че 80% от тях са загрижени заради шума, 82% мислят, че отпадъците имат отрицателно въздействие, 84% се притесняват от въздействието на транспорта, а  60% смятат, че са застрашени водата и земята.

Основен фокус на проект ЗЕН е да работи с различно ноу-хау и опита на партньорите, за да  предостави общо решение на европейско ниво, което да работи за намаляване на  отрицателното въздействие и предложи пътна карта за управление и опазване на  културното наследство в градовете при събития на открито с много хора.
Заключенията по проекта ще бъдат трансферирани в политики чрез разработване на план за действие за всеки от участващите региони като: 

 • Обмен на опит и добри практики сред всички партньори по проекта, които включват индувидуално ноу-хау и проучен опит от европейските региони 
 • Разработване на общ подход на стратегическо ниво за управление на ефектите и въздействието от събития в исторически центрове и върху културното  наследство
 • Включване на местните общности, заинтересованите страни от публичния и частния сектор в споделянето на целите на проекта  и превръщането на местните действащи лица в активни участници в процеса.
 • Разпространяване на резултатите от проекта

ЗЕН партньорството се състои от местни и регионални власти, университети и центрове за бизнес подкрепа, включени в провеждане на събития и фестивали по различен начин и често отговорни за съфинансирането и гарантиране на публични услуги. Техният принос ще бъде много важен за разрешаване на общи проблеми и използване на бъдещи възможности за подход “нулево въздействие” на събития и за взаимодействие с местните общности, които са  засегнати от въздействията.

Партньори:

 1. Свилупумбрия ( Агенция за икономически растеж), Италия – Водещ партньор
 2. Община Перуджа, Италия – Партньор 2
 3. Обшина Драма, Гърция – Партньор 3
 4. Общинска администрация Вилнюс, Литва – Партньор 4
 5. Областен съвет Сигулда, Латвия – Партньор 5
 6. Университет на Източен Лондон, Великобритания – Партньор 6
 7. Бизнес инкубатор-Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството, България – Партньор 7
 8. Център за развитие Мурска Собота, Словения – Партньор 8
 9. Агенция за развитие на Североизточен регион, Румъния – Партньор 9
 10. Регионално управление за култура и туризъм/ Автономно Управление на Екстремадура, Испания – Партньор 10
 11. Университет Еразъм, Ротердам, Холандия – Партньор 11
 12. Областен съвет Поуис, Уелс, Великобритания – Партньор 12

Водещият партньор вече има значителен опит в провеждане на международни събития като Международен журналистически фестивал и Фестивал на шоколада в Перуджа, град с изключително богато историческо и културно наследство – еструско, римско, средновековно и работи за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда чрез стимулиране използването на биоразградими продукти за еднократна употреба, ползване на обществен транспорт, вместо голям брой собствени коли и др. Всеки от партньорите има богат опит  в устойчивото използване на културното и историческо наследство.

Очаквани резултати и продукти по проекта:
5 международни срещи на маниджмънта на партьорите; ръководство с процедури за управление, 11 прес съобщения; 4 400 брошури; 4 бюлетина, 23 информационни събития в регионите на партньорите;  2 страници в социални мрежи; уеб-страница; обучение с модули за социален маркетинг и комуникации; Комуникационен план; 13 междурегионални събития за обмен на опит, включително срещи и работни посещения; общо 300 участници в междурегионалните събития; 11 регионални/местни политики в областта на намаляване на негативното въздействие; 11 разработени плана за действие; Доклад на добри практики за “нулево въздействие” на събития; Доклад за  приемане на опита на партньорите, 11 местни срещи; 5 500 бр. наръчници за местните общности.

Общо 22 статии за проект ЗЕН в местни медии; общо 500 участници в информационни събития; 6 000 посещения на уеб-страницата на проекта; 4 000 поста в създадените социални страници; 20 участници от партньорите в обучителни модули по социални мрежи и  маркетинг; 60 служители на партньорите с повишен капацитет за работа по методологията на намаляване на негативното въздействие по време на събития в исторически центрове и върху културното наследство; трансферирана добра практика за «Нулево въздействие»; 12 представители на местното управление, включени в проектните дейности

Тъй като Европа е богата на много културни, музикални и артистични събития проектът може да допринесе за политиките на опазване на културното наследство и извън териториите на участващите партньори, т.е. ще създаде добавена стойност на по-широко европейско ниво.


Дейности:

Пресконференция за представяне на проекта - 29.06.2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

І Нагоре І
   
   
designed by: BIGD web master 2000 - 2012©